En arbejder (lønarbejder) er en person som giver sin viden, eller fysiske arbejdskraft i bytte for løn. Lønnen beregnes enten efter hvor lang tid man har arbejdet eller efter omfanget af det udførte arbejde.

Begrebet blev skabt under industrialiseringen. Med lønarbejde som begreb blev folks specifikke evner til en handelsvare – ikke ulig varer som brød, mælk osv. Lønarbejderen var anderledes end f.eks. bonden, da bonden kun havde sit produkt at sælge, og var afhængig af dette produkt for at kunne overleve, hvorimod lønarbejderens produkt var selve arbejdsevnen. En lønarbejder sælger til forskel fra f.eks. en slave eller en stavnsbundet kun sin arbejdskraft eller viden i en bestemt periode og har derfor en vis frihed, men kan modsat slaven eller den stavnsbundne udskiftes uden større udgifter.

De allerførste arbejdere var landarbejdere, som gennem lang tid havde udgjort den største del af arbejderklassen. Antallet af beskæftigede i landbruget er faldet enormt siden industrialiseringen.