Archontkollegiet (herskere) betegner de ni, årligt valgte, embedsmænd, der varetog det tidligere Athenske kongedømmes beføjelser, da Athen blev et aristokrati.[1]

Detalje på friseParthenon i Athen med afbildning af medlemmer af Archontkollegiet.

De ni embedsmænd redigér

Embedsmand Antal Funktion
Archonten 1 Den vigtigste embedsmand og samlede den civile myndighed. Årstallet blev dateret efter archontens navn
Basileus 1 Basileus er det græske ord for konge. Han varetog styrets religiøse funktioner.
Polemarchen 1 Leder i krig
Thesmotheter 6 Sørgede for retsplejen

I Romertiden tabte Archontværdigheden sin betydning, og senere forsvandt den helt, men dukkede op igen under det græske og senere det latinske kejserdømme som benævnelse på de store godsejere eller baroner i Grækenland.

Referencer redigér

  1. ^ Damsgård-Madsen, Aksel, Det Athenske Demokrati, Gjellerup, 1974

Eksterne henvisninger redigér