Arteria thoracoacromialis

Arteria thoracoacromialis, i nogle tilfælde benævnt truncus thoracoacromialis, er en forgrenene arterie befindende i brystregionen. Den udspringer fra arteria axillaris ved overkanten af pectoralis minor og forgrener sig derefter til tre hovedgrene.

Arteria thoracoacromialis
Axillary branches
Arteria axillaris afgreninger, thoracoacromiales er benævnt "thoraco-acromial artery".
Detaljer
Source
Arteria axillaris
Identifikatorer
Latin arteria thoracoacromialis
TA A12.2.09.005
FMA 22671
Anatomisk terminologi

Struktur redigér

Arteria thoracoacromiales perforerer fascia coracoclavicularis og deler sig til tre hovedgrene, ramus pectoralis, ramus deltoideus og ramus acromialis[1].

Afgrening Beskrivelse
Ramus pectoralis Forløber nedad imellem pectoralis major og pectoralis minor og forsyner også begge disse. På kvinder forsyner den også brystet. Undervejs anastomoserer den med arteriae intercostales[2].
Ramus acromialis Løber fra samme udspring som ramus pectoralis, men løber lateralt ud mod armen, over processus coracoideus ud mod acromion af skulderbladet. Her forsyner den deltoideus.
Ramus deltoideus Udspringer fra ramus acromialis og forsyner deltoideus og pectoralis major ved deres insertion.

Kildehenvisninger redigér

  1. ^ Bojsen-Møller, Finn (2014). Bevægeapparatets Anatomi (13 udgave). Munksgaard. ISBN 978-87-628-0900-0.
  2. ^ Gray, Henry (2015). Gray's Anatomy (Reprint). Arcturus Publishing Limited. ISBN 978-1-78212-426-9.