Audiologi

Audiologi er læren om hørelsen (lat. audire høre, gr. logos læren om) og de til hørelsen relaterede sygdomme.

Audiologisk undersøgelse af af et øre

Se også: