Bøgeskove på muldbund er kendetegnet ved, at jordbunden er neutral eller kun ganske svagt sur eller basisk. Det medfører, at jordbunden normalt vil være muld, og at Almindelig Bøg er det dominerende træ. I lysninger, skovbryn eller på steder med en anden jordtype finder man andre træarter som f.eks. Ahorn, Storbladet Elm og Almindelig Ask. I forårstiden er skovbunden fyldt med et tæppe af de nedennævnte urter.

Skovmærke er karakteristisk for denne naturtype.

Bøgeskove på muldbund er betegnelsen for en naturtype i Natura 2000-netværket, med nummeret 9130.[1][2] Naturtypen omfattes af plantesamfundet Asperulo-fagetum.

De typiske planter på denne naturtype er (når man ser bort fra træerne):

Noter redigér

  1. ^ Miljøstyrelsen (2016). "Habitatbeskrivelser, årgang 2016 Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet" (PDF). Miljøstyrelsen. s. 35. Arkiveret fra originalen (PDF) 23. september 2019. Hentet 2. november 2019.
  2. ^ Fredshavn, Jesper; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten; Wind, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Alnøe, Anette Baisner; Dahl, Karsten; Nielsen, Erik Haar; Pedersen, Helle Buur; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas (2019). Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019, Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering (PDF). Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. s. 26. ISBN 978-87-7156-437-2. Hentet 1. november 2019.

Litteratur redigér