Bartholin

dansk slægt med flere kendte medlemmer i 1600- og 1700-tallet

Bartholin er en dansk slægt, hvoraf to grene blev adlet. Begge tilhører brev- og lavadelen. Slægten er kendt som en af Danmarks lærde slægter. Navnet "Bartholin" kommer fra "Bertels Søn" og er omtalt som et jævn[t] Navn [der] fik en latinsk Klædedragt[1] Ifølge Danmarks Statistik var der i år 2020 172 personer med efternavnet Bartholin.[2]

våbenskjold for slægten Bartholin, der blev optaget i adelstanden i 1731 med Thomas Bartholin

Våben redigér

Våbenskjoldet for slægten von Bartlin, der blev adlet i 1674 med Caspar von Bartlin, kan beskrives som følgende: Skjoldet er inddelt i fire felter, hvoraf to er gule og to er røde. I de gule felter er der en sort ørn med et rødt næb og røde kløer. I de røde felter er der tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.

En ældre beskrivelse angiver skjoldet som: Skjoldet firdelt af gult, hvori en sort ørn med rødt næb og røde kløer, og rødt, hvori tolv hvide stjerner over en hvid halvmåne.


Våbenskjoldet for slægten Bartholin, der blev adlet i 1731 med Thomas Bartholin, kan beskrives som følgende: Skjoldet er delt vandret i to lige store felter. I øvre felt er en sort ørn i sølv, i nedre felt er tolv stjerner med seks spidser, arrangeret i tre kolonner, omkranset af en halvmåne i guld og med en himmelblå baggrund. Over den kronede hjelm er stjernerne og månen mellem to vesselhorn, hvor et er sølv og sort og det andet er himmelblåt og med guld.

En ældre beskrivelse angiver skjoldet som: Skjoldet tværdelt, i 1. Felt en sort Ørn i Sølv, i 2. Felt tolv seksoddede Guld-Stjerner i tre Rader, omfattede af en liggende Guld-Maane, i blaat, paa den kronede Hjelm Stjernerne og Maanen mellem et af Sølv og sort og et af blaat og Guld delt Vesselhorn.

Simplificeret stamtræ redigér

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesper Pallesen[a]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertel Jespersen (død omkring 1613)[b]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caspar Bartholin den ældre (1585-1629)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertel Bartholin (1614-1690)
 
Thomas Bartholin den ældre (1616-1680)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caspar (von) Bartholin (1618-1670)[c]
 
Albert Bartholin (1620-1663)
 
Jacob Bartholin (1623-1653)[d]
 
Rasmus Bartholin (1625-1698)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caspar Bartholin den yngre (1655-1738)
 
Christopher Bartholin til Kaas (1657-1714)
 
Thomas Bartholin den yngre (1659-1690)
 
Hans Bartholin (1665-1739)
 
Albert Bartholin (1668-1703)
 
Caspar von Bartlin (død 1730)[e]
 
Ole Rømer
 
Anne Maria Bartholin
 
Johan Frederik Bartholin den ældre (1665-1708)[f]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole Rømer
 
Else Magdalene
 
 
Caspar Christopher Bartholin (1700-1765)
 
 
Thomas Bartholin den yngste(1690-1737)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus Bartholin (1697-1762)[g]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Eichel Bartholin (1748-1799)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Frederik Bartholin den yngre (1722-1784)[h]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Eichel Bartholin (1780-1819)[i]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTER

 1. ^ bonde i Bigum
 2. ^ præst ved Helligåndskirken, senere i Malmø
 3. ^ til Kornerupgård, dr. jur.; adlet 1. maj 1674 (efter sin død) "for sin beviste Tjeneste under Københavns Belejring"
 4. ^ professor designatus ved Sorø Akademi
 5. ^ til Bøstrupgård, major; den sidste af sin faders slægt
 6. ^ professor
 7. ^ auktionsdirektør i Christiania
 8. ^ assessor i overhofretten, senere auktionsdirektør i Christiania; Han stod i spidsen for Christiania musikalske Selskab; Han skænkede det nyoprettede Deichmannske Bibliotek 1300 bind.
 9. ^ fik i 1803 tilladelse til at sælge stamhuset Aastrup, som oprindeligt var oprettet til Elisabeth Hedevig Eichel (1729-1755) af hendes farfar etatsråd Just Valentin Eichel. Han købte følgende et fideikommiskapital, hvis besiddere har kaldt sig Bartholin Eichel.

Kilder redigér

Referencer redigér

 1. ^ Steenstrup, Johannes (1918). Mænd og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne. København: Gads Forlag.
 2. ^ Hvor mange hedder...? - Danmarks Statistik