Udbredelsen af bayersk dialekt

Bayersk eller bajersk (på tysk bayerisch eller bayrisch) er en dialektgruppe af det højtyske sprog, der tales længst sydøst i det tyske sprogområde

Bayersk dialekt tales bl.a. i forbundslandet Bayern, men dialekten tales også uden for Bayern, ligesom ikke alle bayerske dialekter er bayriske.

Bayrisk kan videre inddeles i tre dialektgrupper: