En bestand er en population af dyr. Bestanden er altså det samlede antal af individer inden for en bestemt art, som lever på et afgrænset område. Eksempelvis: bestanden af vildsvin (Sus scrofa) i Sønderjylland.

Kilder redigér

  • Dieter Heinrich, Manfred Hergt (1992). Munksgaards atlas – økologi. København: Munksgaard. ISBN 87-16-10775-6.