Bird strike

Pratt & Whitney JT8D-motor (anvendt af bl.a. McDonnell Douglas og Boeing) efter bird strike

Bird strikes (el. birdstrikes) er betegnelse for kollisioner mellem fugle og fly.

Bird strikes kan have voldsomme konsekvenser, og selv små fugles kollisioner med jetmotorer fra store fly, kan resultere i omfattende ødelæggelser og kan gøre nødlandinger nødvendige. Forekomster af vådområder nær lufthavne øger tilstedeværelsen af fugle, og øger tilsvarende risikoen for kollisioner mellem fly og fugle. De største risici ligger ved start og specielt landing, hvor flyene befinder sig i lav højde. Derfor anlægges start- og landingsbaner ofte, så specielt indflyvning og starten foregår i en retning væk fra sådanne fugleområder.

En analyse af registreringer af bird strikes i Danmark har i perioden 1992-2005 identificeret i alt 1.964 bird strikes inden for danske flyvepladsers og lufthavnes nærområder [1]. Analysen omfatter alle registrerede kollisioner, og inkluderer alle typer af fly fra private småfly til store rutefly og militære fly. De fleste bird strikes er registreret under starter (i alt 582) og landinger (i alt 1.053). Ganske enkelte bird strikes (i alt 8) er registreret mens flyene taxiede i lufthavnene, og 321 kollisioner er uden nærmere angivelse. 1.826 tilfælde ramte civile fly, og 119 militære fly, mens de resterende 8 er af ukendt status.

En væsentlig del af kollisionerne sker mens flyene er på jorden (dvs. på start- og landingsbanerne) og i lav højde og i alt er to tredjedele af de registrerede bird strikes registreret i en højde under 30 meter.

Noter og referencerRediger

Wikimedia Commons har medier relateret til: