Bornholmske vederlagsgods

(Omdirigeret fra Bornholmsk vederlagsgods)

Det bornholmske vederlagsgods var en række adelige godser i Skåne, som blev overdraget til den svenske krone som erstatning for Bornholm ved Freden i København 1660.

Ved freden i Roskilde 1658 tilfaldt Bornholm Sverige. Bornholmerne gjorde imidlertid oprør, befriede sig for de svenske soldater og overdrog øen som gave til den danske konge som arveligt gods. Ved freden i København (27. maj 1660) fik Danmark Bornholm tilbage, men den danske konge blev tvunget til at give Sverige kompensation. Det skete ved at 18 herregårde i Skåne ejet af adelige blev overdraget til den svenske konge. Adelsmændene, som mistede deres jord, fik i stedet krongods i Danmark.

De 18 herregårde, som blev overdraget den svenske krone var

Samtidigt beslaglagde den svenske krone tre godser, som Corfitz Ulfeldt havde haft