Broderkys

Broderkysset (tysk: (sozialistischer) Bruderkuss) var en hilsen, der blev brugt som hensigtserklæring og udtryk for gensidig agtelse mellem statsmænd i østblok-landene. Det bestod af omfavnelse samt kys på hinandens kind eller sjældnere mund. Kysset blev særlig brugt ved statsbesøg og partisamlinger.

Broderkys mellem Leonid Bresjnev (tv.) og Erich Honecker
Broderkys mellem Leonid Bresjnev, generalsekretær i centralkomiteen i Sovjetunionens kommunistiske parti og Walter Ulbricht, førstesekretær i Østtyskland, som manifestation af den tætte forbindelsen mellem de to partier under partidagene i Berlin april 1967.
Foto: Ulrich Kohls, Deutsches Bundesarchiv