Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2013

Velkommen til Ramlosers forårskonkurrence 2013

Konkurrencen var et forsøg på at finde en alternativ måde, hvorpå artikler kan udbygges og forbedres, idet min deltagelse i forskellige ”offensiver” og samarbejdsprojekter ikke har kastet voldsomt mange resultater af sig. Den er inspireret af julequizzen, men de tre spor afviger på afgørende punkter, pointtildelingen er anderledes og det er muligt at danne teams. (Se detaljeret beskrivelse af reglerne for hvert enkelt af sporene)

Konkurrencen startede søndag den 13. 1 2013. Emnerne til hver liste blev skrevet ind i skemaet, da konkurrencen startede. Ved hver ny rundes begyndelse blev nye emner annanoceret; nogle af disse kunne have været med i konkurencen tidligere, uden at være blevet reserveret ved den lejlighed. En deltager kunne i samme runde skrive sig på et emne i hvert af sporene.

Bidrag til hvert spor skulle være gennemført den tirsdag, som ligger 10 dage senere end rundens start. Pointstillingen og opdatering af sporene med nye kandidatartikler skulle lægges ind den følgende søndag. Den første deltager eller det team, der havde opnået 100 points, ville vinde. Dog var det bekendtgjort, at konkurrencen ville slutte senest i uge 24, også selv om ingen vinder var fundet.

Teams kunne tilmelde sig ved at angive et pseudonym samt de respektive brugernavne i deltagerskemaet. Hver deltager i en duo kunne opnå pointstallet x 0,75, mens trioer hver kunne opnå pointstallet x0,67. Hvis 3 brugere dannede team, ville tre artikler således give dobbelt pointtal sammenlignet med, man havde opnået ved at skrive en artikel hver. Da ingen teams tilmeldte sig, er rubrikken "teams" slettet på resultattavlen.

Der var udlovet præmie til vinderen. Hvis flere stod lige (f.eks. alle i et team), får alle en præmie. Vinderen (vinderne) får muligheden for at vælge mellem forskellige slags præmier: Litteratur, musik, billedkunst og filateli.

DeltagereRediger

Tilmelding foregik ved at skrive sig på listen med brugernavn og evt. teamnavn på nedenstående liste- Bemærk, at øvrige felter kun kunne udfyldes af overdommeren.

SlutstillingRediger

Konkurrencen sluttede 31. maj, hvor Toxophilus havde opnået de nødvendige 100 points. Stort tillykke til den senest tilmeldte deltager, som pustede nyt liv i konkurrencen, da den var ved at gå i stå, men altså også endte med at vinde. Tak til de øvrige bidragydere, som har været med til at forbedre nogle artikler, der havde behov for det. At det er lidt skuffende, at der kun kom 12 bidrag i alt, er en anden sag, som giver anledning til at overveje, om konceptet var godt nok.

Deltager Point (a) Point (b) Points (ialt)
Toxophilus 87 30 117
Hede2000 47 8 55
Jonas Søby 38 14 52
Palnatoke 11 8 19
Inc
Johan U
Brandsen

TemaerRediger

Julen varer mindst til påske: Æret være de døde: Nomineringsparathed:

Her drejer det sig om at forbedre en stub, som er blevet oprettet i forbindelse med julequizzen. En udvidelse med 3000 tegn giver 5 points. Hertil lægges et point pr. 1000 tegn artiklen er udvidet med. Der gives ligeledes kvalitetspoint. Indtil 3 points for sproglig kvalitet, indtil 3 points for struktur (inddeling i afsnit m.v. i henhold til stilmanual) og indtil 3 points for noter og henvisninger.

Her drejer det sig om at udvide og forbedre en artikel om en personlighed, som er afgået ved døden inden for de seneste 3 år. En udvidelse med 3000 tegn giver 5 points. Hertil lægges et point pr. 1000 tegn artiklen er udvidet med. Der gives ligeledes kvalitetspoint. Indtil 3 points for sproglig kvalitet, indtil 3 points for struktur (inddeling i afsnit m.v. i henhold til stilmanual) og indtil 3 points for noter og henvisninger.

Her drejer det sig om at forbedre en artikel, så den er nomineringsklar. De kandiderende artikler vil fremgå af listen, og det er ikke altafgørende, om kandidaten bliver udvalgt som ”lovende” eller om en ”lovende” ved afstemning bliver ”god”. Det er alene dommerens skøn, der tæller. Der gives dog 2tillægspoints til artikler, der opnår - og 5 til dem, der forbedrer sin status.

Der gives ikke points for kvantitet i dette spor, men det kræves, at artiklen er udvidet med mindst 1000 tegn; herefter er der op til 15 points på spil, indtil 6 points for helhedsindtrykket, indtil 3 points for sproglig kvalitet, indtil 3 points for struktur (inddeling i afsnit m.v. i henhold til stilmanual) og indtil 3 points for noter og henvisninger. Det maximale pointtal er afhængig af den skønnede sværhedsgrad.(3= maksimum 15 poins;2= maksimum 10 points; 1= maksimum 7 points)

Afsluttede runderRediger

Flg. artikler var bearbejdet indenfor tidsfristerne i de 10 runder, konkurrencen varede. (Kommentarer til bedømmelserne findes på diskussionssiden):

Julen varer mindst til påskeRediger

Deltager Artikel Størrelse
før
Størrelse
efter
Team (navn)? Point (a) Point (b)
Palnatoke Sankt Petri Kirke (Malmø) 955 4873 6 6
Hede2000 Slaget ved St. Lucia 1255 3371 5 1
Jonas Søby Minka Kelly 1225 16413 17 6
Toxophilus Liolaemus tenuis 1348 6444 7 7
Toxophilus Cubanske revolution 514 30.983 31 7

Æret være de dødeRediger

Deltager Artikel Størrelse
før
Størrelse
efter
Team (navn)? Point (a) Point (b)
Hede2000 Leslie Nielsen 3406 43377 42 7
Palnatoke Lena Nyman 4249 5242 5 2
Jonas Søby Kirsten Passer 1494 4685 0 2
Jonas Søby Patti Page 1655 21162 21 6
Toxophilus Art Van Damme 637 6012 7 4
Toxophilus Jon Lord 1248 43.044 42 5

NomineringssporetRediger

Deltager Artikel Status før Status efter Størrelse
før
Størrelse
efter
Team (navn)? Point(a) Point(b) Sværhedsgrad
Toxophilus Middelaldercentret Ingen 14169 17162 7 -