Bruger:Sorenolin/SandkasseB

Helene Danneskiold Samsøe

Helene Marianne Danneskiold-Samsøe (xx/xx-1966, xxxxx), siden 1. marts 2010 overdirektør for Gisselfeld, Danmarks femte største gods, og medlem af bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Gisselfeld Kloster. Hun tiltrådte som Gisselfelds 12. overdirektør efter en 12 år lang strid mellem godsets bestyrelse og 10. overdirektør, hendes onkel, Erik Danneskiold-Samsøe (f. 1945), se Gisselfeld-striden. (Gisselfelds 11. overdirektør, Christian Ivar Schou Danneskiold Lassen, godsejer til Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde, bestred ulønnet embedet som midlertidig overdirektør i otte af stridens år fra, 2002-2010).

Helene Danneskiold-Samsøe er datter af Christina Mariane Margritte Stella komtesse Danneskiold-Samsøe (27. februar 1944, Viborg) og Per Sass Maansson (16. juli 1963, Frederiksberg), og på sin mødrende side efterkommer, på sværdsiden, af Kong Christian V's søn Christian Gyldenløve, efter hvis testamente Gisselfeld i sin tid blev til Gisselfeld adelige jomfrukloster i Sjælland.

Første kvindelige overdirektørRediger

Helene Danneskiold-Samsøe er den første kvindelige overdirektør i klostrets historie, da den 300 år gamle fundats prioriterede mandlige descendenter til stillingen. Fundatsen blev til ved Cristian Gyldenløves testamenter af 1701 og 1702, som specificeret af arvingerne i 1725, og endeligt udformet af klostrets første overdirektør i 1799. Fundatsen har tidligere været ændret og tilpasset i 1851, 1873 og 1948. I 1991(?) tilpassedes fundatsen så den blev i overensstemmelse med loven af 1984 om erhvervsdrivende fonde, men først ved en ændring i 2010 blev fundatsen rettet til også at efterleve loven om ligestilling.

Helene Danneskiold-Samsøe er advokatsekretær af uddannelse, og har i perioden fra xx/xx til xx/xx, fungeret som sådan for den kammeradvokatur selvsamme Christian V i sin tid indstiftede. Gisselfelds overdirektør har privatbolig i slottet, der er klostrets hovedbygning.

Se ogsåRediger

{FD|1966||Danneskiold-Samsøe, Helene} [Kategori:Slægten Danneskiold-Samsøe|Helene] [Kategori:Danskere i 2000-tallet]