Brugerdiskussion:Steenth/Arkiv 3

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner

Håber, at du kan hjælpe med gode rådRediger

Hej Steenth. Jeg har noteret mig, at du er velbevandret i links og kategorier på wiki.
Vedr. linksbeskrivelse: Har du en skabelon for, hvordan en link-beskrivelse bør formuleres? Er fx. forfatter, emne, hentet dato en fornuftig opbygning?
Vedr. kategorier: Jeg savner inderligt en særlig kategori for kriminalromaner og stier for kriminalromaner efter land. Endvidere et klart stisystem for musikgenrer.
Vedr. tidslinjer: Savner en infoboks, alternativt et skema, hvori tidslinjer kan indsættes.Ramloser 12. jan 2011, 05:11 (CET)

Jeg vil prøve...

Håber du kan brug det svar. --Steen Th 12. jan 2011, 21:53 (CET)

Tak for svarene om links, som jeg i dag har benyttet i nye bidrag, f.eks. Lotte Hammer- og tror, jeg har styr på. Om kategorier: Kategori:Krimier havde jeg overset, og efter bedste overbevisning er Kriminalromaner langt mere korrekt som opslag. Mangler i øvrigt en underkategori: Politiromaner, som vel efterhånden er den typiske krimimnalroman.Ramloser 14. jan 2011, 21:58 (CET)
Jeg har tjekket Lone Hammer - det giver et nogle bemærkninger
 • Du har semikolon efter url - det giver problemer! Det bliver ført med over til kilden, som ikke forstår, hvor jeg bruger firefox.
 • Jeg har rettet ref og samlet noterne for Politiken og Information - du har brugt ø i værdien attribut name - går desværre i ged...
 • I biografi har jeg brugt skabelon til ref til bog - lige som noten.
 • Referencer - http-link skal have en beskrivelse..... jeg har rettet til - men prøv lige at kigge beskrivelsen igennem. Formen kunne være artikelnavn i beskivelsen - efter beskrivelse kunne angives det er fx et interview, kilde og evt dato.
Til kategorier - du kan prøve at forslå en navneændring.. af kategori Krimier - og du kan altid oprette nye kategorier, hvis du kan den kan bruges.. --Steen Th 14. jan 2011, 22:44 (CET)

Kig lige på IRCRediger

mvh Per (PerV) 21. jan 2011, 21:01 (CET)

Manglende kategorier inden for planterigetRediger

Hej Steen Th.. Se mit svar her.--Sten Porse 26. jan 2011, 19:19 (CET)

Om kategorierne: konger, storfyrster, fyrster, prinser, sultaner, præsidenter og regenterRediger

Om forholdsord:
Forholdsordet af(for)/fra er vigtigt: Henrik 3. af Frankrig var konge af Polen, storfyrste af Litauen, konge af Frankrig og konge fra Frankrig, men ikke konge fra Polen eller storfyrste fra Litauen i betydningen "kommende fra/født i". Jeg er ikke i tvivl om at vi vil komme i problemer, hvis vi ikke vælger det korrekte forholdsord.

Det betyder i sin konsekvens at samtlige kategorier bør hedde xxx(titel) af xxx(land). Eksempel: "Konge af Litauen" og "Storfyrste af Litauen". I middelalderen var der adskillige regenter, der kom fra en stat, men blev regent af en anden stat.

Om overordnet kategori:
Jeg mener stadig, at "Regenter af xxx(land)" er den overordnede kategori: en kejser, zar, konge, storfyrste, fyrste, prins, sultan og præsident kan alle være regenter. (jvf din rettelse af Kategori:Regenter af Tyrkiet, som jeg er helt enig i).

Ægte eller uægte delmængde:
For at få et overblik over de øvrige kategoriers placering, har jeg forsøgt at se det som ægte og uægte delmængder.

 1. En konge er en ægte delmængde af regenter og en ægte delmængde af kongelige.
 2. En storfyrste er en ægte delmængde af regenter og fyrstelige men ikke en delmængde af konger og kongelige.
 3. En fyrste er ægte delmængde af fyrstelige, en uægte delmængde af regenter (afhængigt af deres status) og en uægte delmængde af kongelige (afhængigt af deres familieforhold).
 4. En prins er ægte delmængde af fyrstelige eller kongelige (afhængigt af deres familieforhold) og en uægte delmængde af regenter (afhængigt af deres status).
 5. En sultan er (forventeligt, jeg kender ikke deres status) en uægte delmængde af regenter og en uægte delmængde af kongelige (afhængigt af deres familie forhold).
 6. En præsident er en ægte delmængde af regenter.

Forskellen på konger og storfyrster er, ud over titlen, bl.a. at kongerne i perioden fra kristningen til bruddet med den katolske kirke blev kronet af Paven, at deres magt således var "guddommelig", mens det ikke nødvendigvis er tilfældet for fyrster, prinser og storfyrster.

Kun hvor en kategori er en ægte delmængde kan den være underkategori til den overordnede kategori, i alle øvrige tilfælde må de enkelte elementer i kategorien kategoriseres individuelt.

Litauen som eksempel:
For Litauen betyder dette, at vi har en overordnet kategori: "Regenter af Litauen", som er underkategori i "Regenter efter land" men ikke underkategori til Litauere (der er flere storfyrster, der ikke var litauer jvf. Litauens regenter).

Underkategorierne vil være:

 1. "Storfyrster af Litauen"
 2. "Konger af Litauen"
 3. "Præsidenter af Litauen".
 4. En kategori for regenter i perioden fra 1795-1918 (fra Polens deling til Februarrevolutionen), hvor Litauen var en del af det Russiske Kejserrige, kan muligvis ikke være en underkategori af "Regenter af Litauen".
 5. En kategori for regenter i perioderne 1940-41 og 1944–90, hvor Litauen var en del af USSR, kan muligvis ikke være en underkategori af "Regenter af Litauen".
 6. En kategori for perioden 1941-44 (under den tyske besættelse), kan muligvis ikke være en underkategori af "Regenter af Litauen".

Opdeling af regenter på underkategorierne:
"Storfyrster af Litauen" vil indeholde alle regenter fra 1236 til 1795.

"Fyrstelige fra Litauen" vil indeholde samtlige medlemmer af fyrstefamilierne fra 1236-1572 samt fyrstefamilier i perioden 1573-1795 hvor storfyrsten jvf. Litauens regenter var fra Litauen.
Flere medlemmer af litauiske fyrstelige familier blev regenter af andre stater, og bør således indgå i kategorien Fyrstelige fra Litauen.

"Konger af Litauen" vil indeholde Mindaugas og Mindaugas 2. som den nuværenden Kategori:Kongelige af Litauen (bør omdøbes til "Konger af Litauen", Kongelige er ikke nødvendigvis regenter).

"Kongelige fra Litauen" vil indeholde Mindaugas med familie samt fyrstefamilier i perioden 1573-1795 hvor storfyrsten jvf. Litauens regenter var fra Litauen og konge af Polen. Mindaugas 2. vil således ikke indgå i kategorien, da han ikke var fra Litauen.

"Præsidenter af Litauen" vil indeholde underkategorierne "Præsidenter af Litauen fra 1918-1940" og "Præsidenter af Litauen fra 1990-nu" jvf. en:List of rulers of Lithuania#Republic of Lithuania (1918–1940) og en:List of rulers of Lithuania#Republic of Lithuania (1990–present)

De tre følgende kategorier er muligvis ikke en "ægte delmængde" af kategorien "Regenter af Litauen" og kan derfor muligvis ikke være underkategori. De enkelte medlemmer af "kategorien for perioden 1795-1918" skal sikkert behandles individuelt, om de kan betragtes som "Regenter af Litauen" eller blot "statholdere" af Litauen for det Russiske Kejserrige.

De enkelte medlemmer af "kategorien for perioden 1940-41 og 44-90" skal sikkert behandles individuelt, om de kan betragtes som "Regenter af Litauen" eller blot "statholdere" af Litauen for Sovjet.

De enkelte medlemmer af kategorien for perioden 1941-44 (under den tyske besættelse) skal sikkert behandles individuelt, om de kan betragtes som "Regenter af Litauen" eller blot "statholdere" af Litauen for Tyskland.

Det videre arbejde:
Jeg er klar over at mine forslag vil medføre en del oprydning, og vil være glad for at deltage, ikke bare omkring Litauen!

Først og fremmest synes jeg, at vi skal luge ud i forholdsordene, så alle kategorier hedder xxx(titel) af xxx(land), derfra kan vi aftale yderligere skridt til oprydning.

I første omgang, vil jeg gerne rette kategorierne for Litauen, hvis vi er enige?

mvh Per (PerV) 1. feb 2011, 19:55 (CET)

Det er ikke helt simpel at svare kort - der en del at overveje - så derfor har det tage lidt tid.
Forholdsord
Der betyder ikke noget for mig om det er i/fra/på/af - den kan jeg godt håndtere, når jeg automatisk match kategorinavne. Det er ikke noget problem.
Hvad er regenter?
De kategorier, jeg mener er regenter er: kejser, zar, konge, storfyrste, fyrste, prins, sultan og hertug. Præsidenter er ikke regenter. Nydansk ordbog definere Regenter som "et statshoved i et monarki" Det kan også være en "en stedfortæder for monarken". Det kan være vores egen artikel om Regenter skal ændres at at tilpasse den definition - det er også interessant at kigge på en:Regent. Men regenter og Præsidenter er statsoverhoveder - Det vil jeg gerne have et hierariki af kategorier til.
Ægte eller uægte delmængde
Kategorier for Fyrster og Hertug skal helst være en del af regenter. Men det kan være god ide at kortlægge de steder, hvor det giver problemer. Fx det svenske kongehus bruger titel Hertug, men de er ikke regenter. Ligeledes med de få Prinser som også bliver regenter - men de bør være direkte medlem af en regent-kategori.
Litauens præsidenter
Den nuværende navngivning er Kategori:Litauens præsidenter - det er også okay - de fleste præsidentkategorier er navngivet på den måde.. Men jeg synes ikke at vi skal underopdele denne kategori i mellemkrigstiden og den nuværende tid. Og jeg har ikke fundet nogen andre wiki'er, som gør det og det gør det svære at finde rundt i.
Sovjetperioden
Her er der ikke nogen reelt regent/statsoverhoved - det var kun formænd for det lokale parlamentet eller en førstesekretær for kommunistpartiet.
Kongelige
Kategori:Kongelige af Litauen - findes der ikke flere kongelige... Jeg vil gerne se bort fra at de ikke er helt rene Litauere, da jeg vil have et forbindelse til Litauen-kategorier - det er der pt. ikke.
Storfyrstendømmet og den nuværende Litauen.
Med hensyn til kategori - jeg vil gerne slår dem sammen i en vist omfang, selvom det geografisk er meget forskellige. Det vil gøre håndteringen let. Og at definitionen ikke er helt firkantet - det må skrives ind i kategoribeskrivelsen. Kategori:Regenter af Storfyrstendømmet Litauen er muligvis en led for meget.
Opsummering
 • Præsidenter med i gruppen af regenter? Jeg mener det er de ikke.
 • Vi bør oprette kategori for Kategori:Statsoverhoveder og tilhørende underopdeling.
 • Underopdeling af Kategori:Litauens præsidenter - Det bør vi ikke gøre.
 • Kategori:Kongelige af Litauen skal have en forbindelse til en Litauen-kategori!
Det var det, jeg har at sige nu og her. --Steen Th 6. feb 2011, 00:26 (CET)


Om retning af overskrift i Województwo lubelskie‎Rediger

Du har nu 2 gange (ukritisk ?) fulgt din Wikipedia Cleaners indstilling til rettelse af overskrift i Województwo lubelskie‎ fra ==== til ==, hvis du gjorde indsatsen og se hvad du retter, og måske endda, kommentarerne jeg satte ind, ved sidste tilbageret ville du måske overveje din rettelse!

Jeg fastholder, at "landsbyer i Województwo lubelskie‎" har mindre betydning end både "Administrativ inddeling" af voivodskabet og "Byer i voivodskabet" og at dette bør fremgå af "overskrifthierarkiet", derfor retter jeg nu tilbage (for anden gang indenfor ca. 24 timer).

I øvrigt vil jeg meget gerne høre din indstilling til mit forslag til hierarki for kategorierne for regenter.

mvh Per (PerV) 2. feb 2011, 20:31 (CET)

Det er din skabelon {{Admvoivod}}, som giver problemer. Specielt fordi det er den først overskrift den møder og den er skjult for WPCW skanneren, som arbejder på den rå tekst i basen - så du må finde en metode til at hjælp den eller undlade at bruge skabelonen - den vil give udslag på andre artikler. Jeg har ingen mulighed for at gøre undtagelser.
Jeg skal have noget tid at kigge på dit oplæg - der var i det sidst døgn været et par andre ting skulle gøres færdige. --Steen Th 2. feb 2011, 21:31 (CET)
Løsningen er vel at subst:e skabelonen - det vil i øvrigt også give en tekst, der er lettere at redigere for andre. --Palnatoke 2. feb 2011, 23:56 (CET)
Hvad betyder det at subst:e skabelonen, det er simpelthen sort snak for mig. Jeg vil faktisk også foretrække at det bliver muligt for andre at redigere, jeg har selv fundet en vej omkring problemet, men det kan jeg jo ikke forlange andre skal kunne. Jeg er meget interesseret i at finde ud af, hvordan jeg kan bruge disse skabeloner, da der er adskillige af de artikler jeg skriver, der benytter samme tekst, og altså kun skifter de konkrete data. Det giver simpelthen ikke mening for mig, at skulle skrive den samme tekst i f.ex. litauiske kommuner 60 gange, når jeg kan klare det med en skabelon!
mvh Per (PerV) 3. feb 2011, 06:30 (CET)
Info om subst findes på Hjælp:Skabelonssubstitution. Hvis du indsætter {{subst:Admvoivod}} og trykker Gem, vil indholdet af skabelonen stå i artiklen, når du redigerer igen, hvorefter du kan rette til. Jeg vil bemærke, at den hidtil anvendte metode er rigtig uvenlig mod andre brugere og bør laves om. Jeg bruger selv den metode at gemme den slags gentagen tekst i et tekstdokument på min pc, hvorfra det er endnu lettere at kopiere den ind i mange artikler end at bruge "skabelonmetoden". Alternativt kan man gemme den på en underside til sin brugerside og kopiere den derfra. Mvh --Sir48 (Thyge) 4. feb 2011, 15:46 (CET)
Tak input fra Palnatoke og Sir48. Jeg mener også selv at skabelonerne her - jeg har i først omgang overset {{Voivodby}} - gør det vanskelig at håndtere. Så hvis det giver problemer for mig, så bliver de skabeloner substituere væk. Og min holdning er, at overskrifter ikke bør være glemt væk i skabeloner... --Steen Th 5. feb 2011, 23:16 (CET)


Nyheder for februar 2011Rediger

Tranbjerg StationRediger

Det er muligt at du har ret i forbindelse med Tranbjerg station, men så vidt jeg kan se, er det vigtige vel at der bliver pointeret at der er flere banegårde end blot Aarhus H, og ikke så meget hvorvidt de er "vigtige"? Det undrer mig så meget at du finder Hammelbanegården vigtig.. for det første er den nedlagt for mange år siden (i 1956) og huser i dag et museum, sporerne er også væk og det samme er de godstog og nabobanegården som var godbanegård indtil år 2000 (Denne var vel mere relevant hvis det endeligt var).. Så Tranbjerg station som i dag stadigt fungerer som station er vel mere "vigtig" som banegård i Aarhus, end end banegård som ikke har været i Aarhus i mere end 50 år? --Borg punk 9. apr 2011, 14:49 (CEST)

Det også vigtig få det historiske perspektiv med - Derfor er Hammelbanegården også vigtig og lige som de øvrige dele af Århus H, som godsbanegården. Men desværre er der ikke meget litteratur om det.
Tranbjerg Station definer jeg kun som en enkelt mellemstation, som kun har lokal betydning. Og den har ikke spille en stor rolle i miljøet omkring bymidten. Tranbjerg Station er jo kun en af mange stationer i Århus området. --Steen Th 9. apr 2011, 16:54 (CEST)

Det er den eneste med stationsbygning, resten er rene trinbrætter, og selvom bygningerne ikke fungerer som banegård er de stadigt i brug. Eftersom Tranbjerg er en del af Aarhus er den vel ligeså relevant som fx Viby J som også bliver nævnt. Der er faktisk en del om Godsbanen og de øvrige banegårde i Aarhus.. er selv fra området og går veldigt meget op i byens forskellige banegårde. Jeg har ikke lige haft tiden, men hvis du lyster at skrive en artikel om Godsbanen er der en masse information på Godsbanenes Historie Jernbanemuseet har også været mig behjælpelig ligesom der er en masse materiale på hovedbiblioteket her i Aarhus :) --Borg punk 9. apr 2011, 17:43 (CEST)

Viby J Station have et stor spornet pga. FDB's centrallagre og fabrikker, som var en af meget store godskunder hos DSB. Omkring kilder skal helst være bøger, rapporter artikler eller andre dokumenter - fx er tilgængelig på nettet. Og dit link henviser også en en rapport omkring Godsbanegårds historie. Men jeg er mest interesseret i hele området og ikke kun bygningshistorie for en bygning. Det mangler en som vil skrive en bog om emnet, som der findes til fx København og Aalborg. --Steen Th 9. apr 2011, 22:53 (CEST)

Nyheder for april 2011Rediger


Pile som ASCIIRediger

Hej Steenth, prøv lige at se hvad din bot har gjort [1]. Infoboksen kræver et lighedstegn før hver datapunkt, så da '=>' blev lavet om til '→', forsvandt '>254 m/sek' fra infoboksen (ikke i redigeringsvinduet). Jeg har manuelt genindsat '= >254 m/sek'med mellemrum, men måske du skulle se om botten har foretaget tilsvarende 'rettelser' andre steder. --Med venlig hilsen Necessary Evil 11. apr 2011, 01:05 (CEST)

Du har ret - det er en fejl fra min side - der findes en >= tegn - den var den som skulle bruges. Processen er ikke automatik, så jeg skulle i dette tilfælge have valgt noget andet. --Steen Th 12. apr 2011, 16:35 (CEST)

Skal man kunne dansk for at opdatere artikler?Rediger

Din »bot« har opdateret med beskeden: Bot: ret fra ny til gammel amt ---

Jeg er utryg ved rettelser fra folk, der ikke kan dansk! Vi har fælleskøn og intetkøn af substantiver, og det hedder "et amt" og dermed: nyt amt, gammelt amt.

Nu synes du at tro, at "amt" skulle være fælleskøn, så derfor synes jeg, at du ikke er kvalificeret til at være medarbejder på Wikipedia, og slet ikke at drive en bot.

--Hans Christophersen 30. apr 2011, 19:44 (CEST)

Det med bot-rettelser - det er normalt meget veldefineret, hvad der skal ændres - fx links, kategorier, sortering. Og hvis der sker fejl - så rettes det. Der sker tit at jeg ikke få korrekt stavning på plads - men bliver samlet op senere. Og jeg er klar over det. Desværre med kommentarer - det kan ikke rettet når en rettelse er gemt - så hvis en kommentar har en stavefejl bliver det ikke fange - og med bot kan det blive masseproduceret. Og jeg er ikke det store artikelskriver, fordi min aktiviteter er at kortlægge og udføre masserettelser, hvor jeg trækker data ud fra databasedump - Det er jeg en af de få som gør. Og de aktivitet har gjort at jeg er oppe i top 10 i antal rettelser på den danske wikipedia - specielt fordi mange af rettelserne ikke kan udføres automatisk. Hvis du mener jeg ikke er kvalificeret - vil det overtaget det job? --Steen Th 30. apr 2011, 21:45 (CEST)

SubRipRediger

Hej Steen. På SubRip har du flere gange ændret "-->" til "→". Det er en fejl, da SubRip-formatet benytter "-->". Hvis man benytter "→" virker formatet ikke. Kunne det tænkes du kunne få WPCleaner til at liste uden om SubRip? Venlig hilsen Ildkugle 11. maj 2011, 18:54 (CEST)

Hej. Jeg retter det manuelt i stedet. Der ikke mulighed for undtagelser. Men jeg formateret lidt om i artiklen med bl.a nowiki. Listen bliver dannet af WPCW - den kan jeg ikke pile i. --Steen Th 11. maj 2011, 21:03 (CEST)


SorteringsnøglerRediger

Hvorfor sætter din bot sorteringsnøglen "|Gader" på kategorierne "Gader i xxx"? De bliver alligevel sorteret med "Gader" først. mvh Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 13. maj 2011, 19:51 (CEST)

Desværre går der ged i tjekket, som skulle fjerne det inden bliver lagt i liste over kategorier som skal rettes - jeg gætter på det er Kategori:Gader i Indre By (København), hvor du har set det. For du har ret i det er reelt unødvendig. --Steen Th 13. maj 2011, 21:08 (CEST)


Tak for i dag!Rediger

Det var herligt at se dig på Nationalmuseet. For at vi kan holde lidt samling på dagens billedhøst, vil jeg foreslå at du sætter "{{nationalmuseet-license|License=Cc-by-sa-3.0}}{{Cc-by-sa-3.0|1=<<dit navn>>}}" på de billeder, du måtte uploade til Wikimedia Commons. Jeg har ikke helt fået syntaksen til at virke, så vi i den første skabelon kan tydeliggøre at det er dig og ikke Nationalmuseet, der har taget billederne, men det må vi klare henad vejen. --Palnatoke 14. maj 2011, 22:28 (CEST)

Flidspræmie-BarnstarRediger

  Flidspræmie-Barnstar
Fordi du kategorisere, gider det her, småretter m.m.

De bedste hilsner fra Pixi Uno 7. jun 2011, 00:19 (CEST)


WikipediajournalenRediger

Hej Steenth. Jeg ser din bot sendte journalen ud sidst (april). Jeg ved ikke, om den gør det hver gang eller der er et andet system, men i hvert fald skal den nye udgave vel ud, så jeg tænkte om du kunne gøre det? --CarinaT 1. jul 2011, 16:21 (CEST)

Hej Carina. Det er et simpel system.. Jeg har normalt aftalt uddeling med Bruger:Sarrus via irc, når han har meldt den klar. --Steen Th 1. jul 2011, 18:17 (CEST)
Ah, ok. Ja, man går glip af en hel del når man ikke længere er på irc. Det var nu også sådan jeg fik udsendt nyhedsbrevet for AA-Taskforce i sin tid, så logisk nok:) --CarinaT 1. jul 2011, 20:04 (CEST)


Nyheder for juli 2011Rediger

Tilføjelse til Nyheder for Juli 2011Rediger

Da jeg blev overasket at der er et annonce for at stemme på Hønsedesign i Nyhederne, så syntes jeg at det ikke er helt ærlig overfor det nye design. Derfor tilføjer jeg dette nyhed:--
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 1. jul 2011, 19:39 (CEST)


Stem på det nye design!

Afstemningen, om hvordan brugerdiskussionsskabelonerne skal se ud, er stadig i gang. Hvis du også bliver glad af at se på det nye design og dens rolige udseende, så er det nu, du skal bruge din stemme, idet vi ikke har kunnet nå til enighed via diskussion.

Tænk på alle fordelene:

 • Skabelonen virker tiltalende til at læse hvad det handler om.
 • Den har god blikfang og øjner stille og roligt
 • Den skræmmer ikke nye brugere væk
 • Den er overskuelig
 • Den passer fint med de øvrige skabeloner, der anvendes på da:WP og adskiller sig som informative skabeloner.
 • Der er grund til at vise hensyn ved ikke at bruge skrigende farver.


{{FD}}s placeringRediger

Hej Steenth. Jeg kunne godt tænke mig at drøfte dine bevæggrunde for at flytte FD-skabelonen op over kategorierne. Jeg synes selv det er temmelig træls, og hver gang jeg kommer forbi sådan en artikel flytter jeg den nedenunder, men det er jo håbløst, når du botter det tilbage. Grunden til, at jeg synes, det ville være fremragende, hvis skabelonen stod nedenunder, er, at de kategorier, den tilføjer, er de mindst interessante, og jeg synes derfor, de bør blive listet sidst. Håber du vil overlade at lade være og - endnu bedre - begynde at botte den anden vej. --CarinaT 9. jul 2011, 12:14 (CEST)

Det er en funktion i Pywikipediabot toolkitet der gør det - det har jeg ikke særlig meget kontrol over, når den flytter kategorier og interwiki nederste. Det vil kræve ændringer i koden, som jeg pt. ikke har overblik over. Og hvis det være norm på dawiki, at skabelon FD ligge efter kategorier, skal det med ind som standard i det værktøj. --Steen Th 9. jul 2011, 12:25 (CEST)
Hmm, det lyder lidt kompliceret. Jeg tror ikke det er blevet diskuteret, men det vil jeg så nok gøre. Og håbe nogen kan finde ud af at rette det:) --CarinaT 9. jul 2011, 13:12 (CEST)
Grunden er at artikler er opbygget følge system.
 • Indledning
 • Tekst
 • Skabelon
 • Kategori
 • Interwiki

Denne rækkefølge er lagt fast gennem årene. Jeg flytter dem også op. Jeg har lige lavet et oversigtsskabelon:

Bemærk rækkefølge

Go'aften, Steenth/Arkiv 3,

Tak fordi du bidrager til Wikipedia.
Jeg gør dig opmærksomme på den måle at artiklen er bygget op. Når du husker denne rækkefølge, hjælper det at skrive gode artikler.

En hver artikel begynder med indledningen, hvori kort forklares hvad artiklen handler om. Det er ofte kun et alinea lang. Titlen skal gentages i fedt og skal vær starten af sætningen, hvis det er muligt. Dog er grammatikken vigtiger end dette regel. Når der er tale om et fordansket ord fra et andet sprog, skal det originale ord sættes mellem parentes. Eksempel:
Rhinen (tysk: Rhein, fransk: Rhin, nederlandsk: Rijn) 

På vores Stilmanuel kan du læse et detaljeret beskrivelse af opsætningen.

--
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 11. jul 2011, 18:56 (CEST)

  Inledning
 
  Hovedteksten
 
 
 
  Se også
  Eksterne henvisninger / Links
  Kilde / noter / henvisninger / commonscat
  Galleri
  Skabeloner
  Stubs
  Skjulte skabeloner
  Kategori
  Interwiki
Netop - det forhindre ikke at kigget på om placeringen af skabelon FD kan flyttes. På dewiki er skabelon Personendaten midt imellem kategorier og interwiki. Men det vil være en tung proces. --Steen Th 11. jul 2011, 19:50 (CEST)
der er også logik i det. Romaine på nl.wiki er et skabelon guru. Romaine har gjort det tydeligt at alt har sin faste plads. Det skal vi så da ikke lave om på, fik jeg at vide.--
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 11. jul 2011, 20:35 (CEST)


Din bots ændring af alfabetiseringRediger

Måtte jeg bede dig om at læse om alfabetisering på Landsbybrønden og derved overveje dine redigeringer? --Hans Christophersen 11. jul 2011, 15:33 (CEST)

EPO har flyttet indlægget til Diskussion:SLØJD (blad), så ovenstående henvisning har været ugyldig et par dage. Læs nu det nye sted. --Hans Christophersen 14. jul 2011, 05:49 (CEST)

bot og billede "fix"Rediger

din bot laver skade nogen steder feks. her Langkær Gymnasium & HF, hvor billedet ikke ses mere! Jeg har set det andet steds også men husker ikke lige hvor. --Villy Fink Isaksen 18. aug 2011, 17:06 (CEST)

Jeg er klar over det. Der er er et eller andet problem med skabelon {{Infoboks undervisningsinstitution}}, som jeg ikke fået afklaret. --Steen Th 18. aug 2011, 17:30 (CEST)

Skabelon: Infoboks fodbolddommerRediger

Hej Steen,

Kan se du har været inde og ændre i parametrene i {{Infoboks fodbolddommer}}. Jeg har ikke lige så meget forstand på det tekniske i skabelonen, men der er et eller andet i vejen, når der ikke er indsat et billede. Se fx den her artikel, hvor der står "frameless".

mvh Kwey09 17. aug 2011, 19:55 (CEST)

Jeg har kigget på det. Der skulle en if omkring det i skabelonen. Tak for oplysningen. --Steen Th 17. aug 2011, 20:06 (CEST)
Ok, tak. Når du nu er så velbevandret i det tekniske, kan du så også rette farven i skabelons dødfald-post, så det matcher resten af skabelonen? Se fx ham her. mvh Kwey09 17. aug 2011, 21:04 (CEST)
Jeg har prøvet nu. Men det lykkes ikke - oplysning bliver ikke vist! Men jeg kigger på det på et senere tidspunkt. --Steen Th 17. aug 2011, 21:47 (CEST)
Der er stadig noget bøvl med billedet i {{Infoboks fodbolddommer}}. Billedet bliver ikke vist. Se fx ham her eller ham her. Kwey09 20. aug 2011, 11:40 (CEST)
Så er der tjek over det. Alle dine 3 eksempler virker nu. Jeg havde overset et par tegn. --Steen Th 20. aug 2011, 17:20 (CEST)
Lækkert! Takker for hjælpen. Kwey09 20. aug 2011, 19:29 (CEST)

Nyheder for september 2011Rediger

Ta osoba nie rozumie języka polskiego!Rediger

Hej Steenth, din robot skriver polsk tekst [2] ;-) --Med venlig hilsen Necessary Evil 6. sep 2011, 08:41 (CEST)

Hej. Det er ikke en automatisk tekst, der indsat - det er mig selv, som har forfattet den tekst. Jeg bruger bare en anden editor til den slags, da den kan validere det inden det bliver glemt. Jeg havde ikke set den ændret stavning, da jeg kopieret ord ind i billedteksten. --Steen Th 6. sep 2011, 09:25 (CEST)
Okay, jeg troede bare at det var en systematisk fejl. --Med venlig hilsen Necessary Evil 7. sep 2011, 08:56 (CEST)

Billedbeskrivelse med partiel smallRediger

Hej Steenth, Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår denne ændring i det danske stelnummersystem for cykler. Mig bekendt har vi ingen politik, der skulle være en hindring for anvendelsen af <small></small> i thumb-beskrivelser. Tværtom finder jeg det faktisk meget praktisk i situationer som denne, hvor det helst ikke skal trække fokus væk fra billedteksten. Lidt som med {{Byline}} der indsætter kredtering med <small></small>. --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 9. sep 2011, 13:22 (CEST)

Jeg vil hellere finde en løsning - praksis kommer fra WP:WPCW og være i brug i del år. Og praksis kan mange gange er ikke blevet skrevet ind i en politik. Men der er et par måder at omgå det, så du undgå at få den ind på WPCW-listen. Du kan bruge skabelon {{small}} - den sætter de samme tag som small. Problem med tag small, da den ikke er XHTML-konvertibel. Den erstattes af <span style="font-size:smaller"> - den anden at gøre det på. --Steen Th 9. sep 2011, 13:40 (CEST)
Bare så jeg er sikker på at jeg forstår dig korrekt: Fordi WP:WPCW ikke tillader brugen af <small></small> i billedbeskrivelser, bør vi afholde os fra at bruge den på DaWiki? --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 9. sep 2011, 14:32 (CEST)
Det sker at der kommer "regler" ind via den vej, som denne. --Steen Th 10. sep 2011, 10:58 (CEST)
Det er ikke en regel og small er XHMTL (se XHTML 1.0 DTD'en. Men lad os da endelig bruge DaWiki som slagmark for en tilfældig tyskers religiøse jagt mod <small> gennem fejlagtig og ureflekteret praksis... --Henrik (heb, Diskussion   Bidrag   E-mail) 11. sep 2011, 13:46 (CEST)
Tag small er stadig et tag som ikke anbefales[3]. Men observationen er inde i en billedtekst. - det er en anden fejlkode den generele for small - det er ikke aktiv efter en diskussion. Reelt er det ikke et stor problem - det er ikke mange artikler, hvor jeg har ændret small inde i en billedtekst. Og det normalt nok med at bruge skabelonen {{byline}}. Og jeg vil meget gerne tilbyde forskellige muligheder for at komme uden om det, når nogen synes det er nødvendig. --Steen Th 11. sep 2011, 18:22 (CEST)

ISBN-13Rediger

Denne rettelse af dine http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bodil_Kaalund&action=historysubmit&diff=5407040&oldid=5406169 laver en henvisning til en engelsk udgave af bogen. Kan du rette således det bliver til den danske udgave? --Villy Fink Isaksen 28. sep 2011, 17:31 (CEST)

se også http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lp-diskussion:ISBN --Villy Fink Isaksen 28. sep 2011, 17:35 (CEST)
Jeg har kun ændret strengen fra ISBN-13 til ISBN - nummeret er uændret. Men jeg har tilføjet den danske ISBN. --Steen Th 28. sep 2011, 17:51 (CEST)
Tilbage til brugersiden for »Steenth/Arkiv 3«.