C-dur er en toneart hvor C er grundtonen. Den fundamentale akkord i C-dur indeholder tonerne C-E-G.

Notationen for C-dur

C-dur-skalaen er

  {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key c \major \time 7/4 c4 d e f g a b c b a g f e d c2
} }

På et klaver holde C-durskalaen sig på de hvide tangenter.

C-dur-akkord:

{
{ <c' e' g'>1 }
}


MusikteoriSpire
Denne artikel om musikteori er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
Musik