Carbon black

kemisk forbindelse

Carbon black kendes også under andre navne som acetylene black, channel black, furnace black, lamp black, thermal black og noire de carbone.

Kønrøg

Carbon black produceres i stor skala ved ufuldstændig forbrænding af olie-produkter som tjære. En lille produktion sker ud fra vegetabilsk olie. Carbon black er en form for amorft carbon med et højt overflade-til-volume-ratio og udgør en bestanddel af aktivt kul. Carbon black sammenlignes med forbrændingsprodukterne fra diesel-olie.[1]

Carbon black er på listen over de 50 mest fremstillede stoffer og anvendes primært som pigment og til forstærkning i gummi og plastic samt som tryksværte. Carbon black af vetabilsk oprindelse har nummer E152 (med de kommercielle betegnelser Black 7984, Food Black 2 og C.I. 27755) som tilsætningsstof til fødevarer, men har fra 1984 ikke været tilladt i EU eller USA.[2][3]

Carbon black og sundhedRediger

Carbon Black er listet som mulig carcinogen for mennesker og klassificeret som et gruppe 2B carcinogen.[4] Man har hidtil fokuseret på sundhedsrisici for industriarbejdere ved fremstilling og anvendelse af Carbon black. Der er nu kommet ny viden om, hvordan nanopartikler af Carbon black kan trænge ind i organismen gennem lunger, mave og tarm.[5] [6][7] I forbindelse rejses nu spørgsmål om risici for forbrugere ved indtagelse af aktivt kul som efter en druktur og ved indånding af partikler ved kopimaskiner.

ReferencerRediger

Se ogsåRediger