Carl Christian Laurentius Birch

Carl Christian Laurentius Birch (1753-1808) var en dansk præst.

Han blev født i København 15. Februar 1753 og var en ældre bror til den ovenfor omtalte biskop Andreas Birch. I året 1769 blev han student og 3 år efter teologisk kandidat. 1773 blev han dekan ved Kommunitetet, 1775 sognepræst for Brahetrolleborg og Krarup menigheder på Fyn, og efter at have virket dér i 25 år blev han kaldet til sognepræst i Assens, hvor han døde 25. april 1808, «almindelig agtet baade som Sjælesørger og Omgangsven». Foruden nogle opbyggelige skrifter har han skrevet en latinsk afhandling om flere steder hos kirkefaderen Tertullianus, for hvilken han 1790 vandt den teologiske doktorgrad. I året 1777 ægtede han Eleonore Hedvig Seidelin (d. 1814), datter af præsten David Frederiksen Seidelin i Gamtofte, og med hende havde han 11 børn, af hvilke datteren Charlotte Marie blev gift med sin farbroder, biskoppen. Datteren Antoinette Thomasine blev gift med Michael Frederik Liebenberg i dennes andet ægteskab. Sønnen David Seidelin Birch blev selv præst.

KilderRediger