Åbn hovedmenuen

Civilproces omhandler reglerne for hvordan en part kan få fastslået sin retsstilling over for en modpart – f.eks. en person eller en offentlig myndighed. Fogedretten omhandler hvorledes man med domstolenes bistand kan tvangsfuldbyrde denne retsstilling. Reglerne for civilprocessen findes hovedsageligt i retsplejelovens tredje bog om "Den Borgerlige Retspleje".