Claus Berg

tysk-dansk billedskærer, billedhugger og maler

Claus Berg (født i den sidste fjerdedel af det 15. århundrede i Lübeck; død ca. 1535) var en oprindelig tysk billedhugger, der havde et værksted i Lübeck og senere i Odense.

Biografi

redigér

Berg havde allerede fra ca. 1510-15 skabt sig et navn som billedhugger i Lübeck. Berg og hans medfølgende 12 lybske svende blev omkring 1515 indkaldt til Danmark af kong Hans' dronning, Christine, der satte ham meget højt. Hun skænkede ham en gård i Odense og en af sine jomfruer til ægte og holdt hans søn, der siden blev præst ved Sankt Nicolai Kirke i København og biskop i Norge, over dåben.

Berg udførte tegningen, og hans 12 lybske svende udskar den navnkundige altertavle, "Kristi Lidelseshistorie" til den tidligere Gråbrødre Kirke i Odense med portrætter af Christian 2. og kong Hans samt deres familie. Altertavlen overgik ved Gråbrødre Kirkes nedbrydning 1806 til Vor Frue Kirke i Odense og blev efterfølgende, fra 1885, placeret i Sankt Knuds Kirke i Odense (også kendt som Odense Domkirke).

Om Bergs øvrige kunstneriske virksomhed vides intet med sikkerhed, men han tilskrives en lang række værker, blandt andre fløjalteret i Vor Frue Kirke i Aarhus. Hans navn har ligeledes været sat i forbindelse med altertavlen i Sanderum Kirke og et trækrucifiks i Sorø Klosterkirke.

Den trefløjede altertavle, et triptykon, fra ca. 1530 i Bregninge Kirke (Ærø), er udført af Claus Berg på hans værksted i Odense. Altertavlens midterfelt viser Jesu korsfæstelse på Golgata. I altertavlens sidefløje er der 16 figurer, som forestiller forskellige helgener.

Oversigt over værker tilskrevet Claus Berg

redigér

Litteratur

redigér
  • Britta Andersen: "Claus Malers mesterværk" (kronik i Skalk nr. 4, 1994; s. 15-25)
  • Lars Christensen: Claus Bergs fynske altertavler, Kle-art, 2018

Kilder/Eksterne henvisninger

redigér


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.