D'Artagnan er en fiktiv person, der især er kendt fra Alexandre Dumas den ældres romaner og første gang optræder i De tre musketerer. Som andre af Dumas' personer er han løst baseret på en virkelig person, her Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan. Inden Dumas gjorde brug af d'Artagnan, var han første gang brugt i en roman af Gatien de Courtilz de Sandras, Les mémoires de M. d'Artagnan (1700), og Dumas baserede ham på denne roman.

D'Artagnan optrådte første gang hos Gatien Courtilz de Sandras, 1700

Dumas' d'Artagnan Rediger

Hos Dumas følger man d'Artagnan gennem det meste af hans voksne liv fra han som ung, fattig og ambitiøs kom fra fødeegnen Gascogne til Paris for at søge lykken som musketer. I den første af Dumas' romaner, De tre musketerer, kommer han som følge af familiemæssige forbindelser ind i musketerkorpset. Allerede inden hans optagelse kommer han i karambolage med de tre musketerer Athos, Porthos og Aramis, der dog hurtigt accepterer d'Artagnan som en god kollega og ven. I løbet af romanen har de en række eventyr, der bringer ham på kongens og dronningens side i magtkampe mod kardinal Richelieu. Til slut i romanen anerkender Richelieu d'Artagnan og udnævner ham til løjtnant blandt musketererne.

Han optræder i yderligere to romaner af Dumas, Tyve år efter og Musketerernes sidste bedrifter, hvor han involveres i flere eventyr.

Sammen med Athos, Porthos og Aramis oplever læseren d'Artagnan som en lederskikkelse, der tager initiativ til deres eventyr og udviser både stort mod og stor kløgt. På den anden side er han yngre end de tre, og de påtager sig derfor beskytterroller over for ham. Især Athos opfatter ham ud over som en kollega og ven også som en søn.

Filmudgaver Rediger

Dumas' romaner er filmatiseret talrige gange, og blandt de skuespillere, der har portrætteret d'Artagnan er Douglas Fairbanks (to film i 1920'erne), Don Ameche (1939), Gene Kelly (1948), Michael York (filmatiseringer af alle tre romaner i 1973, 1974 og 1989), Louis Jourdan (1977) og Gabriel Byrne (1998).