Dækningsafgift

Dækningsafgiften er en ejendomsskat, som i Danmark kan pålægges dels offentlige ejendomme og dels private forretningsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommene påfører kommunen.

Dækningsafgiften for forretningsejendomme kan højst udgøre 10 promille af forskelsværdien, dvs. forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien fra den offentlige ejendomsvurdering.

For offentlige ejendomme afhænger dækningsafgiftens størrelse bl.a. af, om det er en statslig ejendom.

I 2011 betaltes der i alt godt 1,1 mia. kr. i dækningsbidrag fra offentlige ejendomme og knap 3,3 mia. kr. fra forretningsejendomme.[1]

ReferencerRediger

  1. ^ [1] Arkiveret 21. september 2013 hos Wayback Machine Danmarks Statistik: Skatter og afgifter. Oversigt 2012. Side 121.