Danmarks ambassadører i Norge

Dette er en liste over Danmarks gesandter og ambassadører i Norge.

Danmark etablerede gesandtskab i Oslo (dengang Christiania), da unionen mellem Norge og Sverige blev opløst i 1905. Efter 2. verdenskrig blev gesandtskabet opgraderet til ambassade (se Danmarks ambassade i Oslo).

Efter det tyske angreb på Norge den 9. april 1940 fulgte gesandt Oxholm med Norges konge og regering ved tilbagetrækningen til Nordnorge. Da kongen og regeringen begav sig til England, rejste Oxholm efter aftale med den norske regering via Finland til København. I Oslo omdannedes gesandtskabet efter tysk krav til Danmarks konsulære repræsentation i Norge, fra november 1940 ledet af generalkonsul H.H. Schrøder, indtil Oxholm efter krigens afslutning kunne vende tilbage.

Kilder redigér

  • Danmarks gesandter og ambassadører i Oslo siden 1905, Udenrigsministeriet, ambassaden i Oslo, hentet 17. maj 2022