Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd er en økumenisk organisation. Rådet har til formål at styrke fællesskabet mellem kirkerne i Danmark og sikre trossamfunds vilkår.

Historie og formål redigér

Rådet blev stiftet 1. juli 2004 ved en sammenlægning mellem Det økumeniske Fællesråd og Danske Kirkers Samråd. Rådet er det bredeste kirkelige samarbejde nogensinde i Danmark. Hvert kirkesamfund udpeger to medlemmer til rådsmødet, der er øverste organ.

Danske Kirkers Råds formål er (fra formålsparagraffen),

  • at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission.
  • at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og fællesskabet kirkerne imellem.
  • at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår.
  • at at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet.

Medlemskirker redigér

Mellemkirkeligt Arbejdsforum redigér

Under Danske Kirkers Råd er oprettet "Mellemkirkeligt Arbejdsforum, hvor både kirker og ca. 30 økumenisk engagerede kirkelige organisationer samarbejder om konkrete projekter.


Ekstern henvisning redigér