Danske grevskaber og baronier

Som følge af indførelsen af enevælde i Danmark i 1660 blev det muligt at opnå adelsstand ved at samle nok jord (eller evt. rede penge, reserveret til køb af jord (se "Forlods") til oprettelsen af et majorat (alt efter godsbesiddelsen et baroni (mindst 1000 tdr. hartkorn) eller et grevskab (mindst 2500 tdr. hartkorn)). Dette benyttede især pengestærke indvandrere sig af, da de på den måde kunne opnå den anerkendelse, deres fødsel ikke kunne. Nogle af disse "nye" adelige var dog født adelige i deres hjemlande som fx familierne Schack, Reventlow og Moltke. Et majorat var udeleligt og blev juridisk set anset for at være et arvelen. Med Grundloven af 1849 ophævedes privilegierne forbundet med besiddelse af et majorat, men selve majoraterne levede videre indtil 1919; greve- og barontitlerne endnu længere.

I perioden fra 1672 til 1843 blev der oprettet 27 grevskaber og 30 baronier. I 1919 var der henholdsvis 21 og 14 tilbage. I Norge har der kun fandtes et baroni og to grevskaber.

Komplet liste over danske grevskaber og baronier

redigér

Grevskaber

redigér
 1. Grevskabet Antvorskov
 2. Grevskabet Brahesminde
 3. Grevskabet Bregentved
 4. Grevskabet Christiansholm
 5. Grevskabet Christiansborg / Grevskabet Christianssæde
 6. Det grevelige Dannemandske Forlods
 7. Grevskabet Friderichsholm
 8. Grevskabet Frijsenborg
 9. Grevskabet Glücksbierg
 10. Grevskabet Griffenfeld
 11. Grevskabet Gyldensteen
 12. Grevskabet Hardenberg Reventlow
 13. Grevskabet Holsteinborg
 14. Grevskabet Jarlsberg (i Norge)
 15. Grevskabet Knuthenborg
 16. Grevskabet Langeland
 17. Grevskabet Laurvigen (i Norge)
 18. Grevskabet Ledreborg
 19. Grevskabet Lerchenborg
 20. Grevskabet Lindenborg
 21. Grevskabet Løvenholm (første)
 22. Grevskabet Løvenholm (andet)
 23. Grevskabet Løvenholm (tredje)
 24. Grevskabet Muckadell
 25. Det grevelige Rantzauske Forlods
 26. Grevskabet Reventlow
 27. Grevskabet Roepstorff
 28. Grevskabet Samsøe
 29. Grevskabet Schackenborg
 30. Grevskabet Scheel
 31. Det grevelige Scheel-Plessenske Forlods
 32. Grevskabet Sølvisborg
 33. Grevskabet Vallø
 34. Grevskabet Wedellsborg

Baronier

redigér
 1. Baroniet Adelersborg (første)
 2. Baroniet Adelersborg (andet)
 3. Baroniet Brahetrolleborg (første)
 4. Baroniet Brahetrolleborg (andet)
 5. Baroniet Christiansdal
 6. Baroniet Conradsborg
 7. Baroniet Einsiedelsborg
 8. Baroniet Frijsenvold
 9. Baroniet Fuirendal
 10. Baroniet Gaunø
 11. Baroniet Guldborgland
 12. Det friherrelige Heintzeske Forlods
 13. Baroniet Holberg
 14. Baroniet Holckenhavn
 15. Baroniet Holstenshuus
 16. Baroniet Høegholm
 17. Baroniet Juellinge (første)
 18. Baroniet Juellinge (andet)
 19. Baroniet Kjørup
 20. Baroniet Lehn
 21. Baroniet Lindenborg (første)
 22. Baroniet Lindenborg (andet)
 23. Baroniet Løvenborg (første)
 24. Baroniet Løvenborg (andet)
 25. Baroniet Marselisborg (første)
 26. Baroniet Marselisborg (andet)
 27. Baroniet Marselisborg (tredje)
 28. Baroniet Rosendal (i Norge) (første)
 29. Baroniet Rosendal (i Norge) (andet)
 30. Baroniet Rosenlund
 31. Baroniet Rysensteen
 32. Baroniet Scheelenborg
 33. Det friherrelige Selbyske Forlods
 34. Baroniet Stampenborg
 35. Baroniet Sønderkarle
 36. Baroniet Willestrup (Baroniet Willestrups Fideikommis)
 37. Baroniet Wintersborg
 38. Baroniet Wilhelmsborg
 39. Baroniet Zeuthen
 • Danske Len, af Louis Bobé, Gustav Graae og Fr. Jürgensen West 1916