Broom icon.svgFormatering af flertydig artikel
Denne flertydige artikel er i øjeblikket ikke tilpasset det vedtagne format for flertydige artikler.

Et brev dateres enten ved at skrive datoen øverst eller ved underskriften. Dokumenter og kvitteringer dateres ved underskriften. En check kunne fremdateres, hvis der ikke var dækning på kontoen på dagen.

Datering bruges om fastsættelse af en genstands alder. Arkæologer benytter flere metoder til datering: stil, form, materiale, forarbejdning, inskriptioner og sammenligning med tidsbestemte fund i samme eller nærliggende lag. En pollenanalyse giver også en ide om fundets alder. En kulstof 14-datering er en måling af forekomsten af en kulstofisotop i organisk materiale; den giver en datering med en vis sikkerhed. Træ kan dateres ved dendrokronologi, der er en sammenligning af årringe.