De sententia ferenda

De sententia ferenda (dommere som de burde være) er et latinsk udtryk, som er tilknyttet den juridiske verdens fagterminologi. Udtrykket angiver hvorledes en dommer burde dømme og hvorledes en dommer bør afgrænse sin bedømmelse fra analyser der omhandler det de dømmer.

Udtrykket kan jævnføres med de lege ferenda, der angiver hvorledes gældende ret burde være.