Dekan (latin decanus) kaldes lederen af et fakultet på et universitet.

Ordet blev først brugt i slutningen af romertiden, hvor de 8 legionærer, som delte et telt, valgte en af dem som deres decanus. Ud over de 8 legionærer var der 2 hjælpere tilknyttet teltgruppen, så dekanen ledede 10 mand i det daglige, men dekanen havde ingen ikke operativ kommando. Betegnelsen blev senere brugt om en mand, der havde tilsyn med 10 munke, og op gennem tiderne kendtes et sådant embede endnu inden for klostrene.

Da der oprettedes domkapitler knyttedes hertil i reglen en dekan, der i værdighed havde rang efter præpositus (provsten) eller archidiakonen, til tider endog (som i Roskilde) over disse, og i alt fald var en højtstående prælat. Forskellig fra denne dekan ved domkapitlerne var de såkaldte landdekaner (decani rurales), en slags provster, der fra 800-tallet afløste archipresbyterne. I de protestantiske kirker bruges betegnelsen sjældent, til tider om forstanderen for reformerte præsters kredse.

Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.