Indenfor matematik, og specielt indenfor mængdelæren, er en mængde A en delmængde af en mængde B hvis A er "indeholdt" i B (hvis alle elementer af A også er elementer af B). I symboler skriver vi .

Euler-diagram som viser, at A er en ægte delmængde af B

A er en ægte delmængde af B hvis og kun hvis A er en delmængde af B, og det samtidig er gældende at . Dette symboliseres således: . Dersom vi har tre mængder, A, B og C, som vist nedenfor, vil følgende udsagn være sande: