Delstatsregering (Østrig)

Østrig

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
ØstrigAndre lande • Politik

Delstatsregeringen er det øverste forvaltningsorgan i en delstat i Østrig.

Delstatsregeringen vælges af landdagen og består af delstatsformanden og et antal ministre (ty: Landesrat). I Wien er kommunalbestyrelsen samtidig delstatsregering, idet Wien har status som delstat. Antallet af regeringsmedlemmer er fastsat i delstatsforfatningen, og er forskellig for den enkelte delstat:

Sammensætning af regering redigér

Delstatsregeringen kan enten sammensættes efter proportionalitet eller efter majoritet. Formen i den enkelte delstat er bestemt i delstatsforfatningen.

  • Ved propotionalitet sammensættes regeringen på baggrund af partiernes mandatstørrelse i landdagen. Dette princip benyttes i Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten, Burgenland og Steiermark. Steiermark overgår i 2015 til majoritetsprincippet.
  • Ved majoritet danner det største parti eller en koalition regering. Dette princip benyttes i Wien, Salzburg, Tyrol og Vorarlberg.