Den danske Vitruvius

Den danske Vitruvius er et kobberstukkent bogværk om dansk arkitektur udført af arkitekten Lauritz de Thurah på bestilling af kong Christian VI i 1735.

En af gengivelserne af Christiansborg Slot i Den Danske Vitruvius

Indhold

redigér

Det "indeholder grundtegninger, opstalter, og giennemsnitter af de merkværdigste bygninger i Kongeriget Dannemark, samt de kongelige tydske provintser tilligemed en kort beskrivelse over hver bygning i sær. Le Vitruve danois; contient les plans, les élévations et les profils des principaux bâtiments du Roiaume de Dannemarc, aussi bien que des provinces allemandes, dependantes du roi. Der dänische Vitruvius; enthält die Grundrisse, Aufrisse und Durchschnitte derer merkwürdigsten Gebäude des Königreichs Dännemark, und der könglichen teutschen Provintzen.

Titlen henviser til den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius, der i det 1. århundrede f.Kr. udgav et værk om bygningskunst.

To bind udkom hos Ernst Henrich Berlings bogtrykkeri. De beskriver i tekst og tegninger monumental bygningskunst i Danmark og hertugdømmerne med forbillede i den britiske arkitekt Colen Campbells Vitruvius Britannicus (1715-31):

  • 1. Deel 1746 "Handler om de fornemmeste Bygninger, som findes i den kongel. Hoved-residents- og frie Riigs-stad Kiøbenhavn, saavel kongelige, offentlige, som en deel Privat-bygninger". Med 122 tavler med opmålinger og tegninger af de fornemste bygninger i København af enhver art lige ned til et par borgerhuse på Kongens Nytorv.
  • 2. Deel 1749 "Indeholder alle kongelige Slotte, saavelsom en deel andre merkværdige Bygninger i Kongeriget Dannemark og i de kongelige tydske Provintzser". Med 161 tavler med alle kongelige slotte og andre bemærkelsesværdige bygninger i det øvrige Danmark.

Alle prospekterne i Den danske Vitruvius er udført af den dygtige tegner Johan Jacob Bruun.

Fortegningerne til de slesvigske og holstenske tavler blev formentlig udført af Otto Johann Müller, der var kgl. landbygmester i hertugdømmerne.

Faksimileudgaven fra 1966-67 ved Hakon LundThaning & Appel blev supplereret med det indtil da utrykte tredje bind, hvortil manuskriptet findes i Det Kongelige Bibliotek:

  • 3. Deel. "Indeholder Foklaring om alle de merkværdige Ting og nye Indretninger, som i den Kongelige Hoved-residents- og frie Rigs-stadt Kiøbenhavn siden ao. 1749 ... ere ... foretagne og fuldførte."

3. Deel indeholder især opstalter af de nye bygninger i Frederiksstaden herunder Thurahs eget hus i Amaliegade.

Sammen med Thurahs andet store værk om København, Hafnia Hodierna, er Den Danske Vitruvius en uvurdelig kilde til mange bygninger midt i 1700-tallet. Mange kongelige slotte fra middelalderen og renæssancen blev nedrevet i anden halvdel af 1700-tallet. Andre brændte ned som Christiansborg Slot i 1794 og Frederiksborg Slot i 1859.

Eksterne henvisninger

redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til:
 Spire
Denne artikel om bøger og tidsskrifter er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.