Den israelsk-arabiske konflikt

     Arabiske stater      Har været i krig med Israel      Israel      Gazastriben og Vestbredden.

Den israelisk-arabiske konflikt (arabisk: الصراع العربي الإسرائيلي, hebraisk: הסכסוך הישראלי-ערבי) er en konflikt i Mellemøsten mellem på den ene side de så kaldte arabiske stater i Den Arabiske Liga og på den anden side Israel, hvilken har pågået siden begyndelsen af 1900-tallet. I centrum for konflikten står staten Israels dannelse i 1948 og den dertil knyttede Israel-Palæstina-konflikt. Konflikten har forårsaget flere krige i området og påvirker mellemstatslige relationer i hele verden.

Blandt de krige, som Mellemøstenkonflikten har ført til, hører Den arabisk-israelske krig 1948, Israel-Libanon-konflikten og dertil hørende krige, Seksdageskrigen og Oktoberkrigen. Den arabiske verden har tillige erklæret en boykot mod Israel, og slipper ikke folk med israelske pas ind eller (i mange tilfælde) israelske passtempler i sine lande. Krigen har ledt til, at Mellemøstenkonflikten er begyndt at handle ligeså meget om staten Israels eksistens og den palæstinensiske flygtningesituation i arabiske lande som om blandt andet om områder, som Israel har erobret under krigene. Under Den kolde krig kendetegnedes konflikten til dels ved en ideologisk betinget modsætning mellem USA (som støttede Israel) og Sovjetunionen (som støttede arabiske lande).