Diagonalisering

I lineær algebra er en matrix (hvor er mængden af n×n-matricer over et legeme ) diagonaliserbar, hvis der findes en invertibel matrix og en diagonalmatrix således at

I dette fald siges at diagonaliserer .

Man kan indse at er diagonaliserbar hvis og kun hvis der findes en basis for som udgøres af egenvektorer for A.