Dimission

Dimission er en ceremoni eller et arrangement ved en højere skole eller læreanstalt hvor eleverne dimitteres efter aflagt afsluttende eksamen. Dimission kommer af latin di-mittere, sende bort; og fransk dé-mettre, afskedige, og skal forstås på den måde, at skolen dimitterer elever efter aflagt afsluttende eksamen. Det bliver som regel fejret med ceremoni eller arrangementer af forskellig art.

Dimission bliver ofte, fejlagtigt, betegnet som translokation, som blot er oprykning fra en klasse til en anden eller omflytning til andre lokaler.