Diplomat

embedsmænd der repræsenterer deres regeringer

Diplomat defineres i dag som de medarbejdere ved en ambassade eller en diplomatisk mission, som har diplomatisk rang, dvs. er udstyret med diplomatpas.[1] Disse medarbejdere har til opgave at føre forhandlinger med fremmede stater, diplomati.

Diplomaterne, maleri af Hans Holbein den yngre afbilder Jean de Dinteville, Frankrigs ambassadør ved Henrik den 8.'s hof og biskoppen af Lavaur. I maleriet nederst i midten er et kranie fortegnet, anamorfose der kun kan ses tydeligt, hvis man står et bestemt sted.

Diplomater skal principielt være statsborgere i udsenderstaten, og der må ikke gives diplomatstatus til personer, der er statsborgere i modtagerstaten, medmindre denne stat har givet sit samtykke, der til enhver tid kan trækkes tilbage. Modtagerstaten kan forebeholde sig den samme ret med hensyn til tredjelands statsborgere, der ikke samtidig er statsborgere i udsenderstaten.

Diplomater fører titler som ambassadør, ministerråd, ambassaderåd, 1. ambassadesekretær, ambassadesekretær og attaché.

Også medarbejdere i et lands udenrigsministerium betegnes som diplomater.

Historisk

redigér

Diplomat var oprindelig en betegnelse for en person, der affattede diplomer.[1]

Se også

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ a b ordnet.dk: Diplomat Citat: "... fra fransk diplomate, tilbagedannelse fra diplomatique 'diplomatisk', egentlig 'hvad der har forbindelse med anbefalingsskrivelser', jævnfør diplom... person der er udsendt som officiel repræsentant for sit land og er tilknyttet en ambassade eller en international organisation ..."