Diskussion:Georg Brandes

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner
Guldalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Guldalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af guldalder-relaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

NietzscheRediger

Slettet fra artiklen blev: "skønt han ikke accepterede de mere præ-fascistiske sider hos filosoffen". Nietzsche aldrig var facsistisk/nazistisk han var i virkeligheden endda prosemitisk. Brandes har dog højst sandsynligt siddet med materiale fra N. som var forfalsket af hans nazistiske søster (og svoger), hvilket dog er lidt meget at komme ind på i denne artikel. Jeg kunne dog forresten godt tænke mig at se kilden til, at Brandes tager afstand til sider af N., - den forfalskede eller rigtige. mvh/--Anjoe (Anders) 11. aug 2005 kl. 13:18 (CEST)

Journalist?Rediger

Har han fungeret som journalist?--Per Abrahamsen 23. aug 2005 kl. 17:35 (CEST)

Det er nok muligt, at han (som anført på en side under Runeberg-projektet) arbejdede som "journalist, writer, and lecturer" under sit ophold i Berlin, men han har næppe arbejdet som "journalist" i et omfang og i en forstand, der ville berettige en særskilt omtale (eller tilføjelse af ordet "journalist" øverst i biografien). Hans bror Edvard var, som nævnt sidst i biografien, medstifter af og redaktør ved Politiken. --Bwiki 20. nov 2005 kl. 06:35 (CET)

Forældet fremstilling bør skrives om fra grundenRediger

Som nævnt under "Kilder" er artiklen "for størstedelens vedkommende oversat fra den engelske version". Og versionen i den engelske Wikipedia bygger i det store og hele på Encyclopædia Britannica i en udgave fra 1911. Da denne udgave ikke længere er omfattet af copyright, bliver den flittigt udnyttet som råmateriale i Wikipedia.

Biografien fra 1911 er efter min mening "uencyklopædisk" i Wikipedias forstand: Den er holdningspræget, over-detaljeret og selvfølgelig ikke up to date med Brandes-forskningen. Artiklens gammeldags sprogtone og mylderet af faktuelle oplysninger gør det til en nærmest uoverkommelig opgave at gøre noget gennemgribende ved teksten. En tiltrængt forkortelse – især ved bortskæring af omtale af mindre væsentlige begivenheder og værker – kan let komme til at tage sig ud som vilkårlig fjernelse af bevaringsværdig information.

Selv har jeg prøvet at rette lidt op på unøjagtigheder i den danske oversættelse (og på kommateringen), men i bund og grund ville det bedste være en frisk og nyskreven biografi fra en dansk litteraturforskers hånd, overskueligt inddelt i afsnit med oplysende overskrifter. Måske er der en studerende udi (nordisk) litteratur, der vil tage udfordringen op? Det er ikke noget krav, at det skal være lige så langt som den nuværende tekst!

--Bwiki 20. nov 2005 kl. 06:35 (CET)

Docent?Rediger

Han blev docent i dansk litteratur ved Københavns Universitet, hvor hans forelæsninger vakte sensation.

Her forekommer det mig, at der er tale om en unøjagtighed, der faktisk gør artiklen fejlagtig. Den franske Æsthetik i vore Dage. En Afhandling om H. Taine af G. Brandes var – hvilket artiklen her glemmer at oplyse – en disputats, der indbragte Brandes doktorgraden fra Københavns Universitet i februar 1870. Det betød, at han fik jus docendi, ret til at forelæse ved universitetet som privatdocent. Og det var lige præcis det, han gjorde i november 1871 – efter en længere udlandsrejse – ved forelæsningerne Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur, hvor han begyndte med Emigrantliteraturen. Ved at skrive, at han blev docent antydes det, at han blev ansat ved universitetet, hvilket ikke var tilfældet. --Heelgrasper 15. jan 2006 kl. 09:05 (CET)

Har indarbejdet det meste af dine informationer i artiklen i dag. Som nævnt ovenfor trænger hele artiklen til at blive skrevet om fra grunden, men det er et stort arbejde, der vil kræve en betydelig indsats af nogen med et solidt kendskab til Brandes. --Bwiki 17. mar 2007 kl. 21:56 (CET)

svensksproget tilføjelseRediger

Mellan åren 1886 och 1888 hade Brandes ett förhållande med den svenska författarinnan Victoria Benedictsson (känd under pseudonymen Ernst Ahlgren som författade "Penningar" och Fru Marianne"). Victoria Benedictsson skar på grund av sin olyckliga kärlek och en nedlåtande recension av Brandes bror, halsen av sig 1888 på ett hotellrum i Danmark.

overnstående svensksprogede tilføjelse er taget ud og sat her til oversættelse og overvejelse. --Anjoe (Anders) 8. aug 2007, 11:39 (CEST)

Det ser umiddelbart ud til at passe fint med hvad man ellers kan finde på nettet om Brandes og Victoria Benedictssonsv. --Palnatoke 8. aug 2007, 12:00 (CEST)
Okay. Men afsnittet skal oversættes (mit svenske er lidt rustent), måske tilrettes og sættes ind et andet sted i teksten end i indledningen. --Anjoe (Anders) 8. aug 2007, 12:40 (CEST)
Tilbage til siden »Georg Brandes«.