Diskussion:Harde-Knud/Gudfred/Gudrød

Middelalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Middelalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af middelalderrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.

"Hun var datter af St. Edmund, hvilket nok betyder, at Knud er født året efter St. Edmunds martyrium i 869. Han stedmor var Thyra". Hvor stammer de oplysninger fra?

Jf. Olav Tryggvesøns Saga kap. 62:

"Efter ham blev hans søn Gorm tagen til Konge, og styrede Riget under Ragnar Lodbroks Sønner, og var mest i Gunst hos Sigurd Orm i Øje; han opfostrede den Søn, Sigurd havde med Kong Ellas Datter Blæja; Gorm øste vand paa denne Dreng og opkaldte ham efter sin Fader Knud; han blev siden kaldt Hardeknud efter det Sted Hørd i Jylland, hvor han blev født."(C.C. Rafns oversættelse)


Vikingerne belejrede og erobrede York 867-868, tog de fleste af indbyggerne til fange og solgte dem efter deres skik sidenhen som slaver. At den dræbte kong Aelles datter er blevet vikingernes slavinde, virker meget sandsynligt og kunne forklare Knuds tilnavn Trælle-Knud, som siden inspirerede til den fra sagnet om kong Ødipus efterlignede røverhistorie om, at kong Gorms trælle fandt den udsatte dreng og bragte ham til et barnløst kongepar. Beretningen fra Olav Tryggvesøns Saga findes omlokaliseret til Danmark i Sven Aggesøns Brevis Historia kap. IV:

"Efter det, hvorom jeg nu har talt, angreb Sivard, Regner Lothbroghs Søn, Danmarks Rige, og da han havde indladt sig i et Slag med dets Konge, fældede han Kongen og bemægtigede sig Kongedømmet. Idet han nu sad som Herre paa den vundne Throne, knyttede han den dræbte Konges Datter til sig ved Ægteleje. Da han saa havde kendt hende paa ægteskabelig Vis, spurgte Kongens Datter, med hvilket navn deres Barn skulde kaldes; og til Svar gav Kongen hende den Formaning, at hun efter Fødslen som Moder skulde ihukomme sit Bælte. Da hun altsaa fuldtud havde naaet Fødslen Tid, gav hun, men hentydning til Bælteknudens Navn, Barnet det navn Knud, saasom - - -. Han var den første <konge> i Danmark, der bar dette Navn, og efter den Frothe, som vi ovenfor have omtalt, var han den eneste, der var runden af kongelig Æt." (M.Cl.Gertzs oversættelse)

Frants Fugmann


I denne artikel står: "Knud er sikkert døbt og opkaldt efter den afdøde Knud Dane-ast". Men samtidig siger artiklen at Knud formentlig er født i 869. Problemet er så bare, at Knud Daneast tidligst er født i 920. --Lars Helbo 14. okt 2005 kl. 09:40 (CEST)

Ja der er et problem. Der er tre konger med navnet Gorm og den anden engelske dør i 916 Og Den sidste danske Gorm var sikkert navngivet efter den afdøde engelske konge efter dennes død. hvilket vil sige at han var omkring 4år i 920. Og omkrig 42år da han bliver dræbt af sin kone i 958!

Det er nemlig sådan at Knud Dane-ast's far bliver dræbt af sin mor, en engelsk prinesse, som vil befri sit land.

Mon ikke at Knud Dane-ast var født i det danske område i England i 869 og ikke i Danmark i 920?

Nej, for vi ved faktisk, at Knud Danast var var søn af Gorm den Gamle (død 958) og dennes dronning Thyra. Derfor kan han umuligt være født i 869. Når vi arbejder med sagn, så er det ret vigtigt, at holde fast i de få ting, som vi vitterligt ved. --Lars Helbo 14. okt 2005 kl. 21:24 (CEST)
Og hvor ved vi så det fra?
Hele denne artikel er det rene vrøvl og gætværk. Det bør fremgå klart, at der er tale om et produkt af Saxos fantasi og ikke en historisk person - i hvert fald ikke én vi ved det mindste om. --dllu 17. apr 2007 kl. 18:37 (CEST)
Tilbage til siden »Harde-Knud/Gudfred/Gudrød«.