Diskussion:Hovedstadsregionen

Nye regioner redigér

Holder den def. af "Hovedstadsregionen" med de nye regioner? Jeg tænker på, Roskilde Amt hører tilsyneladende til Region Sjælland ([1])

Christian 28. jul 2004 kl. 00:28 (CEST)

Synes nuværende beskrivning af begrebet er meget godt, og der er et absolut behov for at definiere storbyomrtådet (fx for samligninger med andre storbyer). Og lige "Hovedstadsregionen" opfylder i hvert fald to påtagelige funktioner - TV-readatkioner for tre kanaler, og lokaltrafikens zoneområde.
Alternativet "Fingerplanen fra 1947" synes i hvert fald jeg ikke er godt nokk. 83.249.34.252 3. feb 2010, 03:46 (CET)

Awayanoders version redigér

Efter at have forsøgt at rette artiklen til, besluttede jeg mig for i stedet at gendanne artiklen. Versionen var dels skrevet på en mellemting mellem dansk og svensk, men havde også en del forvirrende konklusioner. Bl.a. kan jeg ikke finde noget belæg for, at navnet "Københavnsregionen" skulle blive anvendt. Og så er der lige den med sygehusene: I og omkring København lå ansvaret hos Hovedstadens Sygehusfællesskab, mens det længere ude hørte under Københavns Amt. --|EPO| COM: 3. feb 2010, 12:28 (CET)

Jeg har prøvet mitt beste for att stave korrekt dansk, men det er ikke næmt som autodidakt. (At tale, forstå og læse er ingen problem). Men OK hvis "Hovedstaderegionen" ikke er ibrug - hvilket navn skal området så få ? Området (Hovedstadsregionen ikke Københavnsregionen) bruges bevisligen af Re-tog, S-tog, busser og metro - dels med de omkring 95 zoner, dels som ydre grænse mod øvrige Danmark og verden. Jeg skrev vel at sygehusene administreredes af amterne før regiondannelsen 2007 ? (Huskede dog ikke Københavns kommune) I hvert fald er "Region København" ikke i brug for anden administration end sygvård (?) efter 2007 ? Og det virker nu som "Hovedstadsregionen er lukked" p.g.a. at amterne har blivit til regioner - men Hovedstadsregionen har aldrig blived bruget som administativt område for syghus - hverken før 31.12.08 eller senere. Men det fd HT/HUR/Hovedstadsregion-område bruges

  1. for lokaltrafikens zoner og ydre grænser
  2. giver et godt mådt på størrelsen af Københavnsområdet (fx for samligninger med andre byer)
  3. sendes af (efeter 01.11.09) tre TV-kanaler (Tv2-Lorry, Kanal Hovedstaden og Kanal København)

I fx Stockholm bruges det 6900 km2 store "Stockholms län" som tilsavarende det numere diffuse begreb København "Stockholm, the Capital of Scandinavia med (tæt på) 2 millioner indbygger. Jeg synes at området existerar, bruges af lokaltrafiken, bruges af tre lokale TV-kanaler etc. Spørsmålet er kun hvilket navn der skal bruges for storby-København. (udøver Øresundregionen) Unskuld dårligt staved dansk Awayanoder 3. feb 2010, 20:06 (CET)

Det er modigt af dig at forsøge at skrive på dansk, når du er autodidakt. Jeg ville slet ikke kunne overskue at lære et nyt sprog selv.
Navnet "Hovedstadsregionen" bliver ikke anvendt særligt meget mere, det er mest "Hovedstadsområdet", der har overlevet reformen. Men strengt set dækkede de det samme område. Det sjællandske trafikselskab Movia anvender selv Hovedstadsområdet, ligesom DSB S-tog, og Metroselskabet gør det. Google giver ca. dobbelt så mange resultater for "Hovedstadsområdet".
Det er ikke så præcist at sige, at regionerne kun har sygehusene som ansvarsområde: Sundhedsvæsenet (sygehuse, praktiserende læger, ambulancetjeneste, forebyggelse m.v.) er det primære ansvarsområde, men de har også opgaver i medfør af lovgivningen på miljøområdet og slutteligt i forhold til kollektiv transport.
Ved en søgning på nettet kan jeg så, at begrebet også dækker tilsvarende områder i andre lande.
Jeg er lidt bekymret over din brug af navnet "Københavnsregionen", der ser ud til at blive brugt meget løst for ting omkring København uden nogen fast afgrænsning.
I det hele taget savner jeg kilder i artiklen for brugen af navnet "Hovedstadsregionen" i forhold til "Hovedstadsområdet" - og det gælder ikke kun din version. --|EPO| COM: 3. feb 2010, 20:51 (CET)

Hvis jeg har bruget udtrykked "Københavnsregionen", har det værit fejl af mig. Jeg er også helt klar med begrebet "Hovedstadsområdet", der jeg mener tilsvarer den, lige som Du skriver, kun er den bymessige del af København der indgår. Rent matematisk mener jeg dog at der trænger til et navn for området - Hovedstadsområdet + resten af nordøstre Sjælland, Roskilde- og Køgebugt- området (førudvernde HT-området). At Movia, DSB og Metron benytter forskællige navner for det samme område viser ju på et problem. (Metron kører kun indenfor Hovedstadsområdet, men de benytter ju det fælles zonesystem i hela Hovedstadsregionen og det går fx at købe billetter Køge-Bella Center eller Gilleleje-Frederiksberg) Jeg hved dog at det ikke er wikipedias sag at løse problemer, men lige vel. Kilder er et problem, især hvis det drejer sig om et nyt område. Men det er det dog ikke. "De tre fd amter plus København og Frederiksberg" , "det gamle HT-område eller gamle HUR område". Den definitive definition synes jeg bør være de (nye og gamle) kommuner der indgår i "det gamle HT-område". Hvad området har for navn er mindre vigtigt. Men "Region Hovedstaden siger ikke ret meget om størrelsen af København fx ved samligninger mad andre hovedstæder og storbyer. Og fra Landskrona kan jeg via en s.k. aktiv bordsantenne (med 9V adapter) se i alt 12-13 danske TV-kanaler (DR1,DR2,DR-HD,DR-K,DR-Update,DR-Ramasjang,TV2-Lorry,Prøvekanalen,Folketings-TV,Synstolkning og "Kanal København" og "Hovedstads-TV" med DVB-T og MPEG4 teknik) i min kabel-TV findes kun DR1 og TV2-Lorry, så jeg vil nokk påstå at der sendes tre regionale kanaler over området, ikke kun TV2-Lorry (fx TV2-zulu, TV3 og TV3+ etc trænger til et abbonemangskort). Mvh Awayanoder 4. feb 2010, 00:57 (CET) Igen unskuld for min dårlige stavning.

Hvis Københavnsregionen er en fejl, er du tilgivet.
Jeg er udmærket klar over takstsystemet, da jeg ofte rejser mellem København og Roskilde. Sagen er, at Movia, DSB og Metroselskabet alle anvender navnet Hovedstadsområdet - og ikke Hovedstadsregionen. Egentlig dækker de to begreber det samme geografiske område (København, Nordsjælland, Vestegnen, Køge Bugt, Roskilde), men i forhold til Wikipedia-artiklen er det altså nødvendigt at have en ekstern kilde, der kan dokumentere, hvad navnet dækker. Med en kilde, kan man (forhåbentlig) også finde ud af, hvilke organisationer, der anvender denne betegnelse - og om, der er nogen forskel i forhold til Hovedstadsområdet. --|EPO| COM: 4. feb 2010, 18:04 (CET)

Sammenskrivning med Hovedstadsområdet redigér

Den angivne definition på "Hovedstadsregionen" er umiddelbart nær-identisk med det Fingerplanen nu kalder "Hovedstadsområdet" (se denne). Forvirringen er total, og at sprede de forskellige definitioner over to forskellige sider bidrager ikke til overblikket. De forskellige definitioner bør samles på èn side, og den bør ikke hedde "Hovedstadsregionen", som ligger alt for tæt på Region Hovedstaden (udfasningen af betegnelsen "Hovedstadsregionen" efter strukturreformen har formodentligt samme årsag). – Kwi (diskussion) 28. jun 2020, 18:03 (CEST)

Det er 2 forskellige definitioner, som kræver 2 artikler. At den nye Fingerplanen kalder det Hovedstadsområdet er ikke specielt godt, når Hovedstadsområdet kun er byområdet omkring København og ikke hele regionen. --Steen Th (diskussion) 4. jul 2020, 15:58 (CEST)
Det er noget rod, og rodet opstår primært ved at Danmarks Statistik opfinder sin egen, nye, afvigende definition af Hovedstadsområdet. Et begreb, der stammer fra vedtagelsen af oprettelsen af Hovedstadsrådet og Hovedstadsområdets Trafikselskab i 1974. Det artiklen Hovedstadsområdet kalder "Fingerplan 2017-definitionen" er således ingen ny definition fra 2017, men en konsekvens af at Vallø Kommune i Roskilde Amt ved strukturreformen i 2007 blev slået sammen med Stevns Kommune. HT-området markedsføres i visse sammenhænge stadigt som Hovedstadsområdet, på trods af seneste takstreform.Fx pensionistkort og "turistbilletter". --Madglad (diskussion) 4. jul 2020, 20:48 (CEST)

Jeg er helt med på at det er noget rod, men vi kan brokke os nok så meget over det offentlige Danmarks inkonsekvente sprogbrug, det ændrer bare ikke på at det daværende "HT-område" nu officielt betegnes "Hovedstadsområdet" (i fx Fingerplan 2017, og hos DOT). Det er ikke engang noget nyt; "HT" var trods alt kort for "Hovedstadsområdets Trafikselskab", ikke "Hovedstadsregionens Trafikselskab". Betegnelsen "Hovedstadsområdet" er altså flertydig, og betegnelsen "Hovedstadsregionen" er (som artiklen også skriver i sin åbning), udgået. Vi kunne have separate artikler om hver særskilt definition (Hovedstadsområdet (HT-området), Hovedstadsområdet (Københavns byområde)) og lave Hovedstadsområdet til en flertydig-side, men for mig virker det mere fornuftigt at samle definitionerne i en egentlig artikel Hovedstadsområdet, hvor definitionerne kan sættes i kontekst/kontrast med både hinanden og beslægtede udtryk (såsom Region Hovedstaden, Storkøbenhavn, osv.). – Kwi (diskussion) 5. jul 2020, 13:42 (CEST)

Ja, det virker bedst at samle det i én artikel. Den oprindelige definition er efter min mening hovedbetydningen. Det er den der har været, og stadig bliver, anvendt henvendt mod den brede offentlighed. Danmarks Statistiks definition når kun ud til statistik-nørder. --Madglad (diskussion) 5. jul 2020, 14:01 (CEST)
Tilbage til siden »Hovedstadsregionen«.