Diskussion:Kernekraft

Aktive diskussioner

Atomkraft er betegnelsen for den energi der skyldes processer i eller mellem atomkernerne.

Må jeg med udgangspunkt i dette citat tage et generelt spørgsmål op: Er det hensigtsmæssigt at vi i videnskabelig eller teknisk sammenhæng bruger ordet kraft i to forskellige betydninger, svarende til henholdsvis engelsk force og power?

(Jeg har længe haft mistanke om at ordet kraftstation skyldes tankeløs oversættelse af power station.)

Mange læsere har næppe noget klart begreb om hvad kraft betyder. Jeg så nylig et indlæg som tydede på en forestilling om at tyngdekraften var en slags energi som måtte kunne udnyttes.

Var det ikke bedre konsekvent at skrive atomenergi?

Sebastjan

Se også Diskussion:Fusionskraft. Der er også et andet problem. Fagfolk taler normalt om kernekraft eller kerneenergi i modsætning til de blandt lægfolk mere udbredte atomkraft og atomenergi. Det karakteristiske er jo at energien hidrører fra atomkernen. Egentlig er kemisk energi jo også "atomar" (eller i hvert fald molekylær) af natur. Der er et lignenede problem med ordene atomfysik og kernefysik. For fagfolk er atomfysik kun studiet af det ydre atom (eller hele atomet); alt hvad der har med radioaktivitet og fusion/fission at gøre henregnes under kernefysik. For lægfolk er alt dog ofte "atomfysik"; begrebet kan endda omfatte partikelfysik/højenergifysik eller ligefrem kvantemekanik generelt. /JeppeSN 16. feb 2006 kl. 12:53 (CET)

Må jeg foreslå at artiklens overskrift bliver "Kernekraft", og at artiklen "Atomkraft" kommer til at fungere som omdirigeringsside til "Kernekraft". På den måde stilles både lægfolk og fagfolk tilfreds.

Bruger: Mth -- 15.08.06

CO2Rediger

Det er blevet skrevet ind i artiklen at fissionsenergi udvikler CO2. Det synes jeg lyder mærkeligt, men vil ikke slette uden at give mulighed for at forklare? --Martin Manscher 22. okt 2006 kl. 19:33 (CEST)

Eftersom der hverken indgår carbon eller oxygen i reaktionen studser jeg også lidt.. --|EPO| 22. okt 2006 kl. 19:54 (CEST)
Det er oplagt en fejl (nu slettet) Mth 23. okt 2006 kl. 18:19 (CEST)...
...men måske sigtede bidragyderen til at der medgår fossilt brændsel ved udvinding og transport af fissionsbrænsel. Selv om disse "skjulte" CO2-udslip medregnes, udleder kernekraftværker naturligvis langt mindre CO2 end kulkraftværker, men mere end f.eks. vindmøller og solceller. – Mth 17. nov 2006 kl. 20:51 (CET)

AtomkraftRediger

Jeg overvejede lidt at skrive noget omkring energiproduktion ved hjælp af atomkraft. Men denne side, 'atomkraft' ender her. Ser man på den engelske udgave af kernekraft er ikkedet samme emne siderne behandler...? Pita 27. maj 2009, 21:34 (CEST)

Er ordene synonyme? I så fald kan du udvide kernekraft-opslaget, gerne med inspiration fra den engelske artikel. - Kåre Thor Olsen (Kaare) 27. maj 2009, 21:39 (CEST)

Kernekraft og reduktion af CO2Rediger

Den sidste del af sætningen "Det følger af formlen, at man høster af størrelsesorden 1017 joule svarende til Danmarks samlede, årlige el-forbrug, når man omdanner 1 kilogram masse til energi. Til sammenligning skal der afbrændes cirka 3 millioner ton kul for at frigøre samme energi. Som følge heraf regnes kernekraft af mange for at være det bedste bud på, hvordan de lande som har tiltrådt Kyoto-aftalen, skal kunne reducere deres CO2-udslip med henblik på at begrænse den menneskeskabte drivhuseffekt” fjernede jeg forleden, idet jeg mener at det er åbenlyst, at den ikke følger af det første og den ikke var underbygget af kilder og derfor alene er en holdningstilkendegivelse og derfor ikke overholder NPOV. SOm der står lige her nedenunder: "Informationerne skal være verificerbare med pålidelige kilder. Du har som bidragsyder ansvaret for at alle informationer i dit bidrag kan verificeres af troværdige kilder — som du altid bør angive. Informationer, der ikke er verificerbare, bliver slettet.”

At den så blev tilføjet igen med en “kilde mangler” gør ikke sagen bedre, idet jeg lige så godt kunne påstå at det af mange regnes som det VÆRSTE bud på at overholde Kyoto og lade kilden hænge i luften. Det tror jeg ingen ville accepterer på trods af at det formelt set ville have samme sandhedsværdi, idet begge ville mangle kilder. Man kan ikke frit lave påstande og redde deres eksistens ved at sætte et “kilde mangler”. I stedet for at lade den absurde situation opstå, at to direkte modstridende påstande med samme gyldighed kunne eksistere i samme opslag mener jeg det er bedre at fjerne sætningen helt indtil nogen KAN dokumentere påstanden.

Hvis nogen føler stort behov for at genindføre sætningen, så inviterer jeg dem til at argumentere for det her i debatten med udgangspunkt wikipedias politikker og normer i stedet for at lade det udvikle til en redigeringskrig.90.184.255.144 13. jan 2011, 10:24 (CET)

Jeg synes det er et godt udgangspunkt at det ikke skal udvikle sig til en redigeringskrig, men i så fald synes det mærkeligt at du 5 min. efter dit indlæg sletter afsnittet igen i stedet for at afvente den diskussion du selv har foreslået(?) Normen her på Wikipedia er, at når man finder indhold som synes uverificeret, eller endda POV, kan markere indholdet som sådan. "Kilde mangler" skabelonen har mulighed for at anføre hvornår den er blevet lagt på (jeg indrømmer at jeg ikke fik checket hvor længe den angivne påstand har stået der, men det må jeg så få gjort :-) Jeg er enig med dig i at sætningen er tendentiøs, og at "mange" er et såkaldt "weasel word" (hvor mange? hvem?), men det retfærdiggør ikke en sletning. Hvis alle slettede alle udsagn de var uenige i eller betvivlede, ville Wikipedia hurtigt forsvinde. Lad os hellere i fællesskab forsøge at finde kilder til påstanden (hvem påstår det?) samt balancere det med den kritik, som jeg ser kimen til i dit indlæg. Jeg kunne sagtens forestille mig et afsnit med titlen "Atomkraft og klimaproblemer" el.lign. På den måde kan dette problematiske udsagn få artiklen til at udvikle sig til en bedre artikel. --Martin Manscher 13. jan 2011, 16:14 (CET)
Jeg har forsøgt at lave et nyt afsnit, der er mere nuanceret. Jeg hører meget gerne kommentarer. --Martin Manscher 14. jan 2011, 10:51 (CET)

3 eller 2,4 millioner ton kulRediger

I indledningen angives energimængden i et kilo uran til at være ca. 3 millioner ton kul og længere nede i artiklen angives 2,4 millioner fossilt brændstof. JBM (diskussion) 17. nov 2016, 19:43 (CET)

Tilbage til siden »Kernekraft«.