Diskussion:Seriemorder

Den beskrevne skelnen mellem serie- og massemordere holder vist ikke helt. Som jeg ser det, er der sket et skred i sprogbrugen - Jack the Ripper ville være en seriemorder efter nutidens sprogbrug, men det ord var ikke indført på hans tid - der var han en massemorder. Seriemorder-begrebet forekommer at være kommet fra USA i det 20. århundrede. Hvis der er forskel på de to begreber, er det nok mest at man skal have organisationstalent for at blive massemorder. Folk, der myrder af politiske grunde, er således oftere masse- end seriemordere. --Palnatoke 30. maj 2005 kl. 15:13 (CEST)

Jeg synes nu, det er beskrevet i artiklen, at udtrykkene ofte bruges synonymt. Skelnen mellem de to typer ligger ikke kun i organisationstalent, men lige så meget i den psykologiske profil og motivationen. --Sir48 (Thyge) 30. maj 2005 kl. 15:25 (CEST)

Jeg mener at denne side ikke er videnskabelig nok. Der mangler referencer til at seriemordere ofte er psykopater (som jeg har rettet til antisocial personlighedsforstyrrelse). Det kunne være interessant hvis nogen som vidste noget om emnet ville skrive lidt om hvilke former for psykiske lidelser disse personer som oftest lider af. At de er psykopater uden empati er kan enhver filmnørd fortælle dig. Men er det det virkelige billede?(Skrev CisSmith (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Lidt opslag i ordbogen bekræfter forskellen mellem seriemorder og massemorder
  • seriemord subst. -et, ~mord, -ene 1. en række af næsten identiske mord der begås med jævne mellemrum af én person
  • massemord subst. -et, ~mord, -ene 1. en række mord begået af én person el. drab el. lemlæstelse af et større antal personer på én gang

--Villy Fink Isaksen 19. nov 2007, 21:35 (CET)

et spørgsmål Vedrørende denne side

redigér

Jeg vil gerne hører om det kunne tænkes at listen med kendte seriemordere, fra denne side blev erstattet af et Se også afsnit, hvor der er link til blandt andet Seriemordere efter land, og der muligvis kunne komme på tale, at lave en oversætning af den tilsvarende side på det engelske Wikipedia,? Algiz 13. feb 2008, 12:12 (CET)

Hej Algiz
en hver forbedring er velkommen! Du skal ikke være bange for at ændre i artiklen, hvis dine ændringer er forbedringer, vel at mærke :-)
en redigering kan altid tilbageføres, hvis det skulle gå helt galt, så der er ingen grund til at have berøringsangst. Artiklen Seriemorder er ikke særlig god eller omfangsrig, så jeg tror næsten, at en hver tilføjelse, du kan komme på, vil være en forbedring ;)
Jeg er ikke den store fan af lister direkte i artikler, så jeg synes din idé med et se-også-afsnit er fin.--ThePhasmid 13. feb 2008, 18:58 (CET)

Begrundelse for revert af Trades afkortning!

Trade synes at lide under flere misforståelser. For det første er dette Wikipedia, ikke Wiktionary - her skal der stå længere artikler, hvorimod tolinjers definitioner af ordbogsagtig karakter hører hjemme i sidstnævnte. For det andet er Trades vurdering af den artikel, han barberede, baseret på simpelt ukendskab til såvel området som litteraturen - det er lidt rystende, at Trade ikke har checket den kilde, der står anført!! Ferrers beskrivelse er det, der hedder en metaanalyse - hvilket vil sige, at den er baseret på en omfattende analyse af den eksisterende litteratur. Hvis man går en tur på biblioteket og får fat i værket, kan man se listen over anvendt litteratur - som jeg lige tilføjer her, så det bliver tydeligt, at der ikke er tale om en personlig mening, men om et stykke videnskabeligt arbejde. Der findes kun to andre større skrifter om seriemord på dansk - det ene er Henriette Sørensens bog "seriemordere", som er en god gennemgang af diverse seriemordercases, men ikke så dyb i reflektionerne om baggrundstoffet; og den anden er Ole Lindboes meget sensationalistiske "Mord på stribe", som er meget overfladisk og hvor mindst ét kapitel primært er afskrift (uden kildeangivelse!!) af en avisartikel. Som en dansk-baseret artikel er den med andre ord ganske velfunderet. Såfremt der foretages yderligere indgreb uden seriøs begrundelse, vil dette blive betragtet som hærværk!

Psykobørge (diskussion) 28. nov 2012, 18:34 (CET)

Litteraturlisten: Aichhorn, A. (1931). Verwahrloste Jugend. Bern/Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1965. Banay, R.S. (1956). Psychology of a Mass Murderer. I Journal of Forensic Sciences, Vol. 1, 1956, ss. 1-6. Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. Bandura, A. (1979). The Social Learning Perspective: Mechanisms of Aggression. I Toch, H. (red.), Psychology of Crime and Criminal Justice (ss. 198-236). NY: Holt, Rinehart and Winston. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action – A Social Cognitive Theory. Eng-lewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. Bandura, A. (1997). Self-Efficacy – The Exercise of Control. New York: W.H.Freeman & Co. Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1963). Imitation of Film-Mediated Aggressive Models. I Palermo, D.S. og Lipsitt, L.P., Research Readings in Child Psychology (ss. 142-153). NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Bechgaard, B. (2001). Teoretiske betragtninger over psyke-soma og sygdomslære i relation til psykologisk og medicinsk behandling. I Bechgaard, B., Jensen, H. H., & Nielsen, T. (2001), Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske lidelser (ss. 10-33). Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Ss. 10-33. Berne, E. Cultural aspects of a Multiple Murder. I Psychiatic Quarterly, Suppl., Vol. 24, 1950, ss. 250-269. Biondi, R., & Hecox, W. (1992). The Dracula Killer: The True Story of California’s Vampire Kill-er. NY: Pocket Books. Bowlby, J. (1979). The Making & Breaking of Affectionate Bonds. London: Tavistock, 1979. Brophy, J. (1966). The Meaning of Murder. NY: Thomas Y. Cromwell Company, 1967. Burgess, A.W., Hartman, C.R., Ressler, R.K., Douglas, J.E., & McCormack, A. (1986). Sexual Homicide – A Motivational Model. I Journal of Interpersonal Violence, Vol. 1 (3), Sept. 1986, ss. 251-272. Cheney, M. (1992). Why – The Serial Killer in America. Saratoga, CA: R & E Publishers. Cox., M.(1991). The Confessions of Henry Lee Lucas: … . NY: Damasio, A.R. (1999). The Feeling of What Happens. N.Y./San Diego/London: Harcourt Brace & Co. Davis, J.A. (1997). Criminal Psychological Personality Profiling: A Contemporary Investigative Tool to Assist Law Enforcement. I Human Performance in Extreme Environments, Vol. 2 (1), 1997, ss. 138-142. Douglas, J.E., Burgess, A.W., Burgess, A.G., & Ressler, R.K. (1992). Crime Classification Manu-al. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Douglas, J.E., & Olshaker, M. (1995). Mindhunter. NY/London: Pocket Books. (Denne udgave 1996) DSM-IV-TR. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association. Egelund, N. (1990). Prædiktion af interventionsudfald for 46 elevers ophold på heldagsskole – en mul-tivariat, systemteoretisk orienteret efterundersøgelse. Hørsholm: Pædagogisk Psykologisk Forlag. Evans, R.I. (1989). Albert Bandura: The Man and His Ideas – A Dialogue. NY: Praeger. Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press, 1962. Freud, S. (1940). Abriss der Psychoanalyse. Frankfurt/M – Hamburg: Fischer Bücherei. (Denne udgave 1955) Gacono, C.B. (red.) (2000). The Clinical and Forensic Assessment of Psychopathy. Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associates, Publ. Gacono, C.B., & Meloy, J.R. (1994). The Rorschach Assessment of Aggressive and Psychopathic Personalities. Hillsdale, NJ/Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates, Publ. Gacono, C.B., Meloy, J.R., & Bridges, M.R. (2000). A Rorschach Comparison of Psychopaths, Sexual Homicide Perpetrators, and Nonviolent Pedophiles: Where Angels Fear to Tread. I Journal of Clinical Psychology, Vol. 56 (6), 2000, ss. 757-777. Galvin, J.A.V., & MacDonald, J.M. (1959). Psychiatric Study of a Mass Murderer. I American Journal of Psychiatry, Vol. 115, Jun. 1959, ss. 1057-1061. Gilroy, L.J., Kirkby, K.C., Daniels, B.A., Menzies, R.G. & Montgomery, I.M. (2000). Controlled Comparison of Computer-Aided Vicarious Exposure Versus Live Exposure in the Treatment of Spider Phobia. Behavior Therapy, 31, 733-744. Guttmacher, M.S. (1960). The Mind of the Murderer. Freeport, NY: Books for Libraries Press. Hale, R. (1993). The Application of Learning Theory to Serial Murder, or “You Too Can Learn to Be a Serial Killer”. I Holmes, R.M, & Holmes, S.T. (red.), Contemporary Perspectives on Serial Murder. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (1998). Ss. 75-84. Hansen, K.G. (1999). Psyko-sociale undersøgelser. København: Dansk psykologisk Forlag. Harris, J.R. (1995). Where Is the Child’s Environment? A Group Socialization Theory of Devel-opment. I Psychological Review, Vol. 102 (3), 1995, ss. 458-489. Harris, T. (1988). The Silence of the Lambs. London: Mandarin, 1991. Herodot (ca. 450 f.Kr.). Herodoti Historiae. Editio tertia (recognovit Carolus Hude). Oxonii: E Typographeo Clarendoniano, MCMXXVII. Hollin, C.R. (1989). Psychology and crime. An introduction to criminological psychology. Lon-don/NY: Routledge. Holmes, R.M., & DeBurger, J.E. (1985). Profiles in Terror: The Serial Murderer. I Federal Proba-tion, Vol. 43 (3), ss. 29-34. Holmes, R.M., & DeBurger, J. (1988a). Serial Murder. Newbury Park, CA: Sage Publications. Holmes, R.M., DeBurger, J., & Holmes, S.T. (1988b). Inside the Mind of the Serial Murderer. I Holmes, R.M, & Holmes, S.T. (red.), Contemporary Perspectives on Serial Murder. Thousand Oaks, CA: Sage Publications (1998). Ss. 113-122. Holmes, R.M., & Holmes, S.T. (1998). Serial Murder. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Pub-lications. Hougaard, E. (1996). Psykoterapi – teori og forskning. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag. Hurwitz, S. & Christiansen, K.O. (1968). Kriminologi I-II. 3. udg. Kbh.: Gyldendal. Klausen, S. H. (1997). Metafysik – en grundbog. Kbh.: Gyldendal. Klir, G.J., St.Clair, U.H. & Yuan, B. (1997). Fuzzy Set Theory – Foundations and Applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR. Kruuse, E. (1996). Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 2. rev. udg. Kbh.: Dansk Psykologisk Forlag. LeDoux, J. (1998). The Emotional Brain. London: Phoenix. Leibman, F.H. (1989). Serial Murderers: Four Case Histories. I Federal Probation, Vol. 53 (4), Dec. 1989, ss. 41-45. Lewis, D.O., Moy, E., Jackson, L.D., Aaronson, R., Restifo, N., Serra, S., & Simos, A. (1985). Bi-opsychosocial Characteristics of Children Who Later Murder: A Prospective Study. I American Journal of Psychiatry, Vol. 142 (10), Oct. 1985, ss. 1161-1167. Lewis, D.O., Pincus, J.H., Feldman, M., Jackson, L., & Bard, B. (1986). Psychiatric, Neurological, and Psychoeducational Characteristics of 15 Death Row Inmates in the United States. I American Journal of Psychiatry, Vol. 143 (7), Jul. 1986, ss. 838-845. Lindboe, O. (2002). Mord på stribe. Kbh.: Big City Books. Lombroso, C. (1906). Crime: Its Causes and Remedies. London: William Heinemann, 1911. Lunde, D.T. (1975). Murder and Madness. San Francisco, CA: San Francisco Book Company. MacCulloch, M.J., Snowden, P.R., Wood, P.J., & Mills, H.E. (1983). Sadistic Fantasy, Sadistic Behaviour and Offending. I British Journal of Psychiatry, Vol. 143, ss. 20-29. Mednick, S.A., Brennan, P., & Kandel, E. (1988). Predisposotion to violence. I Aggressive Behav-ior, Vol. 14, ss. 25-33. Meloy, J.R. (1989). Serial murder: a four-book review. I Journal of Psychiatry & Law, 17, Spring 1989, ss. 85-108. Newton, M. (2000). The Encyclopedia of Serial Killers. NY: Checkmark Books. Nissen, P. (1998). Om udarbejdelse af behandlingsplaner. Birkerød: Pædagogisk Psykologisk For-lag. Norris, J. (1988). Serial Killers. NY: Anchor Books. Næss, A. (1991). Filosofiens historie. Kbh.: Hans Reitzels Forlag A/S. O’Brien, D. (1985). Two of a Kind: The Hillside Stranglers. NY: New American Library. Olsen, T.L. (1998). Hun kan se bag ondskabens øjne. I Berlingske Tidende, 16. april 1998, 1. sekti-on, 2. del, s. 15. Pistorius, M. (1996). A Psychoanalytical Approach to Serial Killers. Pretoria, South Africa: Uni-versity of Pretoria. PhD-afhandling – ikke publiceret. Pistorius, M. (2000). Catch me a Killer. Johannesburg, South Africa: Penguin. Prentky, R.A., Burgess, A.W., Rokous, F., Lee, A., Hartman, C., Ressler, R., & Douglas, J. (1989). The Presumptive Role of Fantasy in Serial Sexual Homicide. I American Journal of Psychiatry, Vol. 146 (7), Jul. 1989, ss. 887-891. Reid, W.H., & Gacono, C. (2000). Treatment of Antisocial Personality, Psychopathy, and other Characterologic Antisocial Syndromes. I Behavioral Sciences and the Law, Vol. 18, 2000, ss. 647-662. Reinhardt, J.M. (1957). Sex Perversions and Sex Crimes. Springfield, IL: Charles C. Thomas. Ressler, R.K, Burgess, A.W., & Douglas, J.E. (1988). Sexual Homicide. Patterns and Motives. NY: The Free Press. Schultz, D. P. og Schultz, S. E. (1996). A History of Modern Psychology. Fort Worth, TX, / Orlan-do, FL,: Harcourt Brace. Seltzer, M. (1998). Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. NY/London: Routledge. Seto, M.C., & Lalumière, M.L. (2000). Psychopathy and Sexual Aggression. I Gacono, C.B. (red.), The Clinical and Forensic Assessment of Psychopathy. Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associates, Publ. Ss. 333-350. Simon, R.I. (1996). Bad Men Do What Good Men Dream. Washington, DC: American Psychiatric Press. Skinner, B.F. (1953). Science and Human Behavior. NY/London: The Free Press, 1965. Skrapec, C.A. (2001). Phenomenology and Serial Murder. I Homicide Studies, Vol. 5 (1), Feb. 2001, ss. 46-63. Sommer, D. (1996). Barndomspsykologi. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Sonne, K.F.Z. (1998). Forelæsning om psykologi og videnskabsteori. Vordingborg: Danmarks Læ-rerhøjskole, efteråret 1998. Stone, M.H. (1997). Healing the Mind. London: Pimlico. Stone, M. H. (2001). Serial Sexual Homicide: Biological, Psychological, and Sociological Aspects. Journal of Personality Disorders, 15(1), 2001, ss. 1-18. Sueton[ius Tranquillus, C.] (ca. 100 e.Kr.). De vita Caesarum: libri VIII (recognovit Maximilianus Ihm). Lipsiae: B.G. Teubner, MCMVIII. Thopmson, H.S. (1966). Hell’s Angels. London: Penguin Books. Ward, B. (1995). Bobby Joe: In the Mind of a Monster: … . Boca Raton, FL: Cool Hand Commu-nications, Inc. Weinstein, F., & Wilson, M. (1998). Where the Bodies Are Buried. NY: St. Martin’s. WHO ICD-10 – Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. (1994). Kbh.: Munksgaard. Wolpe, J. (1973). The Practice of Behavior Therapy. 2nd ed. NY: Pergamon Press Inc. Yin, R.K. (1994). Case Study Research. 2nd Edition. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Pub-lications.


Nu har jeg rettet til, og kan i ikke lide, må i lave det om igen --Algiz 13. feb 2008, 21:41 (CET)
Tilbage til siden »Seriemorder«.