Dispache

skadesopgørelse ved søhavarier
(Omdirigeret fra Dispachør)

Dispache [-’pasj] (af fr., italiensk dispaccio, en besørgelse) betegner efter nordisk og tysk søretssprogbrug den opgørelse af en indtruffen søskades årsager og omfang, som foretages, hvor der er spørgsmål om almindelig havari eller om søforsikring. Dispache opgøres i de fleste lande af en person, dispachør, som særlig beskæftiger sig med sådanne forretninger, og som (uden for England og Nordamerika) har offentlig ansættelse eller autorisation, hvorfor dispache også har en vis offentlig troværdighed, men dog kan tilsidesættes af domstolene. I Danmark og Norge beskikkes dispachører af det offentlige efter at have bestået en særlig eksamen, i 1916 fandtes der kun tre i Danmark, men betydelig flere i Norge. I Sverige, hvor dispachørernes antal var fire, er dispachen forbindende, når der ikke inden en måned protesteres imod den.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.