Dolomit (mineral)

Mineral
For alternative betydninger, se Dolomit. (Se også artikler, som begynder med Dolomit)

Dolomit (bitterspat) er et karbonatmineral med den kemiske formel CaMg(CO3)2. De trigonale dolomit-krystaller har en hårdhed på 3½–4 på Mohs' skala, og en massefylde på ca. 2,9 g/cm3. Dolomit skelnes fra calcit ved at kold syre har svært ved at opløse det.

Dolomit med calcit og pyrit (mørkt)

Dolomit dannes ofte ved metasomatose af karbonater, hvor magnesium-ioner i havvand eller grundvand replacerer noget af calciummet. Primær dolomit dannes i hydrotermale miljøer. Dolomit er mere massiv end calcit, så dolomitisering efterlader hulrum, der forøger porøsiteten og permeabiliteten af den kalkbjergart dolomitten er i. Selv ved dedolomitisering vil pseudomorfer bevare porøsiteten[1].


Varieteten kutnahorit CaMn(CO3)2) er et sjældent mineral, med mangan i stedet for magnesium som divalente kationer.

Mineralet ankerit CaFe(CO3)2) indgår ofte i dolomitkrystalgitteret som blandinger.

Dolomit blev i 1791 opkaldt efter den franske mineralog Déodat de Dolomieu (1750-1801)[2].

Eksterne henvisninger

redigér
  • Side 192-195 i Ole Johnsen:Mineralernes verden, 2000, Gad, ISBN 87-12-03646-3
  • Side "94" i The Macdonald Encyclopedia of Rocks and Minerals, 1993, Little, Brown and Company Limited, ISBN 0-316-90623-9
  • Side 415-417 i Cornelis Klein, Cornelius S. Hurlbut, Jr: Manual of Mineralogy, 21st edition, 1993, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-59955-7