Dom (retsvæsen)

afgørelse ved en domstol
For alternative betydninger, se Dom. (Se også artikler, som begynder med Dom)

En dom er en form for retsafgørelse, der i modsætning til kendelser og beslutninger afslutter sagens behandling ved retten.

Indhold

redigér

Retsplejelovens § 218 a, stk. 1 indeholder nogle overskriftsprægede krav til en doms indhold, og en almindelig dom vil derfor indeholde:

  • Indledning med hovedanbringender
  • Parternes påstande
  • Sagsfremstilling
  • Erklæringer til brug for sagen, navnlig syns- og skønserklæringer
  • Parts- og vidneforklaringer
  • Proceduren, herunder anbringender
  • Begrundelse og resultat (præmisser)
  • Domskonklusionen[1]

Terminologi

redigér

En dom "ankes" hvis en part søger at få den omstødt, hvorimod kendelser og beslutninger "kæres".

Kildehenvisninger

redigér
  1. ^ Side 22 i "Dommen" af Christian Bache m.fl.