De dravidiske sprog er en sprogfamilie med omkring 26 sprog som hovedsageligt tales i det sydlige Indien og Sri Lanka, foruden visse områder i Pakistan, Nepal og det østlige og centrale Indien. De dravidiske sprog tales af mere end 200 millioner mennesker.

De dravidiske sprogs udbredelse i moderne tid.

Dravidiske sprog omfatter: