Bordun eller borduntone er en uændret tone, som klinger med i – og understøtter – en melodis forløb.

Baspiben på en sækkepibe afgiver en bordun

Virkningen opnås f.eks. ved en bordunstreng (på strygeinstrumenter) eller en baspibe på en sækkepibe.

Bordun er også betegnelsen på en dyb orgelstemme, et gedacktregister.