Vildtreservat

(Omdirigeret fra Dyrereservat)

Et Vildtreservat er ligesom et naturreservat oprettet for at beskytte de vilde fugle og pattedyr, og give dem fristeder hvor de kan leve og yngle. De oprettes i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning, og har deres oprindelse i reservatloven fra 1936 og varierer i størrelse efter lokale topografiske forhold samt hensynet til de arter, der skal beskyttes. Blandt de større vildtreservater i Danmark er Hanstholm Vildtreservat og Vadehavet, som i dag begge er en del af deres respektive nationalparker.

Dansk vildtreservatskilt, dette fra Aggersborggård Vildtreservat

Et reservat kan omfatte kerneområder, som helt friholdes for jagt og i nogle tilfælde færdsel, omgivet af bufferzoner med færre restriktioner.

Skov- og Naturstyrelsen har udgivet en række foldere over danske vildt- og naturreservater.

Eksterne kilder og henvisninger

redigér