Exchange Rate Mechanism II (ERM II) er en valutakursmekanisme, hvor der bl.a. er fastlagt udsvingsbånd for deltagende valutaer i forhold til euroens valutakurs. Den blev oprettet som afløser for ERM, da de fleste deltagerlande i denne indførte euroen som fælles valuta 1. januar 1999. ERM II fastlægger grundlaget for fastkursforholdet og dermed også kriterierne for, at ECB (Den Europæiske Centralbank) i givet fald vil gribe ind i tilfælde af et spekulativt valutaangreb. Lande, der ønsker at blive fuldgyldige ØMU-medlemmer efter 1999, skal forinden have været medlem af ERM II i mindst to år. For tiden er Danmark det eneste -ERM II-medlem (udover euroområdet).

ERM II fastsætter for hvert land et individuelt udsvingsbånd, som angiver, hvor store udsving i forhold til en central valutakurs, fastkurssamarbejdet tolererer. Udsvingsbåndet er normalt 15 %. Danmark har dog indgået en aftale om en snævrere grænse på 2,25 %. [1]

Oprettelsen af ERM II blev vedtaget af Det Europæiske Råd i juni 1997.

Tidligere medlemmerRediger

Udover Danmark har otte EU-medlemslande i tidens løb været medlem af ERM II. De øvrige otte har alle siden udskiftet deres egen nationale valuta med euroen.

Medlemskab af ERM IIRediger

  1. Grækenland (1999-2000)
  2. Slovenien (2004-06)
  3. Cypern (2005-07)
  4. Malta (2005-07)
  5. Slovakiet (2005-08)
  6. Estland (2004-10)
  7. Letland (2005-13)
  8. Litauen (2004-14)

Danmark har været medlem af ERM II uafbrudt siden valutakursmekanismens oprettelse.

Andre EU-, men ikke euromedlemmerRediger

De fleste EU-medlemslande, der ikke har indført euroen, foretrækker at føre pengepolitik efter en selvstændig inflationsmålsætning) og lader derfor deres valutakurser flyde i forhold til euroen. Det gælder således Sverige, Ungarn, Polen, Tjekkiet og (indtil Brexit) Storbritannien. Bulgarien fører en særlig form for fastkurspolitik (i form af et såkaldt "currency board") i forhold til euroen og er derfor heller ikke medlem af ERM II.

Tidligere valutasamarbejderRediger

KilderRediger

  1. ^ "Hvad er ERM II? Folketingets EU-oplysning. Besøgt 19. oktober 2017". Arkiveret fra originalen 20. oktober 2017. Hentet 19. oktober 2017.