Ernærings- og husholdningsøkonom

En ernærings- og husholdningsøkonom er en sundhedsuddannet person, der typisk arbejder som husholdningslærer, forbrugerrådgiver eller i levnedsmiddelindustrien.

Uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom blev i 2002 slået sammen med de to uddannelser til klinisk diætist og økonoma til den nye uddannelse professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Siden 2002 har flere ernærings- og husholdningsøkonomer videreuddannet sig til professionsbachelorer i ernæring og sundhed, omend der stadig findes en del ernærings- og husholdningsøkonomer.


Se ogsåRediger