Everschop (på ældre dansk Everskop eller Æverskop, egentlig Heverskab) eller Garding Herred var et herred i det sydlige Nordfrisland i Sydslesvig. Herredet omfattede geografisk den mellemliggende del af den nuværende halvø Ejdersted. Området blev i 700-tallet koloniseret af sydfra kommende frisere. Everschop var i middelalderen adskilt fra naboherreder ved større eller mindre havarme eller prile. Selve ordet er afledet af Heveren (der findes også formen Heverschop).

Everschop eller Garding Herred i middelalderen
Johannes Mejer: „Landcarte von Eyderstede Eveschop un Uthholm“ 1648 fra Neue Landesbeschreibung der zwei Herzogtümer Schleswig und Holstein ved Caspar Danckwerth 1652

Everschop var en del af Skibherrederne eller Trelandene på den ejderstedske halvø. Trelandene omfattede ved siden af Everschop også Udholm (eller Holmbo Herred) og Tønning Herred (eller Ejdersted i snævrere forstand).

I herredet ligger følgende sogne:

Everschoper Siel / Everschop sil (sil≈digesluse)