Færdselstavle

skilt der regulerer trafik

En færdselstavle (vejskilt) er et skilt, der har til formål at regulere trafikken. Der findes forskellige slags færdselstavler som f.eks advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler og oplysningstavler. I de fleste europæiske lande samt mange andre lande bruger man færdselstavler med symboler i stedet for tekst. På den måde gør man det lettere for folk at forstå tavlerne, når de besøger et andet land.

Advarselsskilt ved en skole.

Den 19. september 1949 vedtog FN i Geneve "Protocol on Road Signs and Signals". Den 13. juni 1959 ratificerede Danmark protokollen ved kongelig resolution. Denne konvention erstattedes d. 8. november 1968 af "Convention on Road Signs and Signals", også kaldet "Wienerkonventionen om færdselstavler og -signaler", udgivet af UNECE, FN's økonomiske kommission for Europa. Denne konvention, som også er ratificeret af Danmark, trådte i kraft 21. maj 1977.

I Danmark kan autoriseret information om færdselstavlers betydning og deres placering findes i Bekendtgørelse om vejafmærkning[1] og i Vejdirektoratets vejregler.[2]

PlaceringRediger

Færdselstavler opsættes normalt i højre side af vejen i færdselsretningen (Wienerkonventionen om færdselstavler og -signaler artikel 6, punkt 1). Dog kan færdselstavler opsættes i midterrabat eller i venstre side af vejen eller ophænges over kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet.

Færdselstavler gælder normalt for al trafik i færdselsretningen. Deres betydning kan dog indskrænkes til kun at gælde for trafikken ad enkelte vognbaner. Dette kan på ophængte tavler tydeliggøres med nedadrettede pile eller vises på oplysningstavler.

BeskadigelseRediger

Færdselsloven siger om beskadigelse af færdselstavler:

§ 8. Den, der med eller uden egen skyld beskadiger færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller andre færdselsanordninger, skal straks bringe afmærkningen i orden igen, hvis det er muligt. Kan dette ikke ske, skal den pågældende snarest underrette politiet og i øvrigt foretage, hvad der er nødvendigt for at advare andre trafikanter.[3]

Se ogsåRediger

NoterRediger

  1. ^ Bekendtgørelse om vejafmærkning Arkiveret 30. april 2018 hos Wayback Machine, bekendtgørelse nr. 1632 af 20. december 2017 med senere ændringer. Retsinformation.dk, besøgt 27. marts 2020.
  2. ^ Færdselstavler, Vejregelportalen. Besøgt 27. marts 2020.
  3. ^ Færdselsloven Arkiveret 25. august 2019 hos Wayback Machine, lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer. Retsinformation.dk, besøgt 27. marts 2020.

Eksterne henvisningerRediger