De Forenede Nationers Pagt

(Omdirigeret fra FN-pagten)

De Forenede Nationers Pagt er aftalen som etablerede den internationale organisation De Forenede Nationer. Aftalen blev åbnet for underskrivelse den 26. juni 1945 ved en konference i San Francisco i USA og trådte i kraft den 24. oktober 1945 efter at have blevet ratificeret af de fem faste medlemmer af FN's sikkerhedsråd.

Prototype af det nuværende FN emblem. Optrådte på forsiden af FN's pagt.
FN flag

Resumé redigér

FN-pagten består af et præambel og en serie artikler, der er inddelt i kapitler.

Præambelet består af to væsentlige dele: Den første del indeholder et generelt mål om at opretholde freden og den internationale sikkerhed, samt respekten for menneskerettighederne; den anden del af præambelet er en erklæring, der ligesom en aftale fortæller, at De Forenede Nationer har opnået enighed om indholdet af pagten.

  • Kapitel 1 fastsætter De Forenede Nationers formål. Ligeledes indeholder det de væsentlige bestemmelser om opretholdelsen af den internationale fred og sikkerhed.
  • Kapitel 2 definerer hvilke kriterier en stat skal opfylde for at kunne blive medlem af De Forenede Nationer.
  • Kapitel 3-15, der udgør størsteparten af pagten, beskriver De Forenede Nationers organer og institutioner og deres respektive beføjelser.
  • Kapitel 16 og 17 beskriver hvorledes De Forenede Nationer integreres med folkeretten.
  • Kapitel 18 og 19 gør det muligt at tilføje ændringsbestemmelser til pagten og fastsætter ratifikationskriterierne.

Eksterne henvisninger redigér